Menu

0 . Assaig general de "Foc i Fum"

Sessions: 1
Lloc: Pendent de concretar
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 6
Responsable/s
Àrea d'Educació i Cercle Artístic  
Descripció
Assistir a l'assaig general de la sarsuela "Foc i Fum".
Objectius
Apropar la música popular als alumnes (sarsuela).
Donar a conèixer als alumnes una de les obres emblemàtiques de Joan Benejam i la música de Francesc Rosselló.
Fomentar una cultura de respecte cap a a les activitats artístiques.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
La música
El teatre
La cultura popular de les festes

Actituds:
Coneixement de la sarsuela
Assistir a la representació de l'obra de teatre
Metodologia
Abans:
A definir pel centre
Durant:
Assistir a l'obra de teatre
Després:
A definir pel centre
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material sobre l'obra 
Observacions
La data, l'hora i el lloc es concretaran més endavant, quan El Cercle Artístic ho comuniqui a l'àrea d'educació.