Menu

0 . Visita al lloc del be de Sant Joan

Sessions: 1
Lloc: LLoc a concretar
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P5
Responsable/s
Àrea d'Educació  
Descripció
Visita al lloc encarregat de posar el be per les festes de Sant Joan.
Objectius
- Apropar les festes de Sant Joan als infants.
- Donar a conèixer l'activitat i el dia a dia d'un lloc menorquí als infants.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Les tradicions
Les festes.
El món rural.

Actituds:
Coneixement del món rural.
Coneixement de la cultura local.
Respecte per la cultura tradicional.
Metodologia
Abans:
A decidir pel centre
Durant:
- Visita a totes les instal·lacions pròpies d'un lloc menorquí, i visita especial al be que formarà part de les festes de Sant Joan

Després:
A concretar pel centre
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material didàctic específic per a l'explicació 
Bus 
Observacions
L'Ajuntament es posarà en contacte amb el centre per concretar la data, el lloc i l'horari, una vegada pactat amb el lloc corresponent. Es recomana per als grups de P5 no sol·licitar directament al pagès la visita per evitar duplicitats. Ells esperen la llista d'Obrint Portes. El bus va a càrrec del centre.