Menu

0 . Mindfulness: com ajudar els fillets a manejar l'estrès i a ser amables i equilibrats

Sessions: 2
Lloc: Al centre educatiu
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Patricia López-Sors  
Descripció
Les tècniques de l'atenció plena o mindfulness han ajudat a milions de persones a reduir l'estrès en les seves vides i a conrear una major satisfacció vital, amb la promoció d'un estat de major consciència i calma que ajuda a conèixer-nos i a relacionar-nos millor, així com a regular la nostra conducta i a tenir una comprensió de la vida més positiva. Ara, fillets i joves -sotmesos a una pressió més gran que mai-, poden aprendre a protegir-se i a tenir cura de si mateixos amb aquest ventall de tècniques adaptades a la seva edat.
Mindfulness són un conjunt de tècniques que ens conviden a parar, a donar-nos un espai de connexió amb nosaltres mateixos, que permet a la saviesa natural del cos que s'equilibri. Mindfulness és l'actitud de ser conscient i d'estar despert al que està succeint a l'interior i al voltant nostre en el moment present, sense emetre judicis, amb acceptació i curiositat.
A través d'activitats senzilles i entretingudes, adaptades a l'alumnat i amb pràctica quotidiana, influeix positivament en el rendiment acadèmic, en les habilitats socials i emocionals dels fillets, i millora l'ambient relacional de l'aula.
Objectius
- Presentar el recurs de l'atenció plena o mindfulness d'una manera accessible i atractiva per a l'alumnat.
- Exercitar i compartir amb els fillets diferents maneres de pràctica.
- Valorar la cura dels nostres hàbits mentals i emocionals.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- La pausa, prestar atenció, adonar-nos.
- La respiració com a àncora.
- Registrar, deixar anar, desenganxar.
- Elegir, som lliures de com volem reaccionar.

Actituds:
- L'autoconeixement i l'autocontrol.
- L'empatia i la compassió.
Metodologia
Abans:
Introducció per part de la mestra del que és l'atenció plena i del propòsit que la practiquem a l'aula.
Què és atenció plena? És una manera particular de prestar atenció. És adonar-se del que està passant en el moment present. Es practica creant un espai de silenci per observar.

Quin és el propòsit d'aquesta pràctica?
Ens ajuda a prestar bona atenció a les moltes coses que ens succeeixen. A mantenir la calma quan esteim enfadats, tristos o espantats; també, a reconèixer quan ens sentim contents o agraïts; ens ajuda a centrar-nos en els nostres objectius, ja siguin escolars, esportius, artístics, etc.

Durant:
1a SESSIÓ
Presentació de la facilitadora, la mestra i el grup.
Breu presentació del taller.
Pràctica.
Ronda d'experiències.

2a SESSIÓ
Reflexions i anècdotes.
Pràctica.
Ronda d'experiències i comiat.

Després:
El tutor o mestre pot incorporar la pràctica de l'atenció plena com un curt espai al dia en el que els fillets i el professorat d'aula es dediquen un temps a entrar en quietud, respirar i observar-se. Són suficients un parell de minuts al dia; millor si es repeteixen al llarg de la jornada, per notar els beneficis de la pràctica. És també molt positiu treballar amb un quadern diari, on els fillets puguin escriure o dibuixar en 5 minuts el que van sentir durant la pràctica.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
folis, pintures 
Observacions
Aquest taller s'executarà entre els mesos de gener i febrer.