Menu

0 . Mindfulness: un instrument útil per a l'aula i per la vida

Sessions: 2
Lloc: Al centre educatiu
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
Responsable/s
Patricia López-Sors  
Descripció
Les tècniques de l'atenció plena o mindfulness han ajudat a milions de persones a reduir l'estrès en les seves vides i a conrear una major satisfacció vital; promouen un estat de major consciència i calma que ens ajuda a conèixer-nos i a relacionar-nos millor, així com regula la nostra conducta i ens ajuda a tenir una comprensió de la vida més positiva. Ara, fillets i joves -sotmesos a una pressió més gran que mai- poden aprendre a protegir-se i a tenir cura de si mateixos amb aquest ventall de tècniques adaptades a la seva edat.
L'atenció plena o conscient funciona a través de la pràctica de parar-nos i posar atenció al que està passant en el nostre interior en cada moment -els nostres pensaments, les sensacions i emocions- perquè així puguem reconèixer i entendre millor què ens passa. Tot i ser una pràctica senzilla, avui dia ens pot resultar complicada, com a conseqüència del nostre ritme quotidià, sempre ple d'activitat.
Es presenta com una eina d'autocura i de coneixement d'un mateix i dels altres, d'una manera atractiva, senzilla i pràctica.
Objectius
- Presentar el recurs de l'atenció plena o mindfulness d'una manera accessible i atractiva per als joves.
- Exercitar i compartir amb els alumnes i el professor, en dues sessions, diferents maneres de pràctica.
- Valorar la cura dels nostres hàbits mentals i emocionals.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- La pausa, prestar atenció, adonar-nos.
- La respiració com a àncora.
- Deixar anar, deixar partir, desenganxar.
- Elegir, som lliures de com volem re-accionar.


Actituds:
- L'autoconeixement i l'autocontrol.
- L'empatia i la compassió.
Metodologia
Abans:
Introducció per part del professor d'aula del que és l'atenció plena i del propòsit que la practiquem a l'aula.
Què és atenció plena? És una manera particular de prestar atenció. És adonar-se del que està passant en el moment present. Es practica creant un espai de silenci per observar.

Quin és el propòsit d'aquesta pràctica?
Ens ajuda a prestar bona atenció a les moltes coses que ens succeeixen, i a conrear una mirada més àmplia; a mantenir la calma quan esteim enfadats, tristos o espantats, també a reconèixer quan ens sentim contents o agraïts; ens ajuda a centrar-nos en els nostres objectius, ja siguin escolars, esportius, artístics, etc.

Durant:
1a SESSIÓ
Presentació de la facilitadora i el grup.
Breu presentació del taller.
Pràctica.
Ronda d'experiències.

2a SESSIÓ
Reflexions i anècdotes.
Pràctica.
Ronda d'experiències i comiat.

Després:
El professor pot incorporar la pràctica de l'atenció plena com un curt espai diari o setmanal en el qual l'alumnat i el professorat d'aula es dediquen un temps a entrar en quietud, respirar i observar-se. Basten 5 minuts. Millor si s'incoropora com a rutina, per notar els beneficis de la pràctica. És també molt positiu treballar amb un quadern diari, on els alumnes puguin escriure o dibuixar en 5 minuts el que van sentir durant la pràctica.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Folis, pintures 
Observacions
Aquest taller s'executarà entre els mesos de gener i febrer