Menu

0 . Un matí entre pedres. Visitem el poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés

Sessions: 1
Lloc: Poblat Torre d'en Galmés. Alaior
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Descripció
L’activitat consisteix en una visita guiada al poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés, un dels més emblemàtics de l'illa, i que forma part de la candidatura Patrimoni Mundial “Menorca Talaiòtica, única al món” per tal de conèixer “in situ” les formes de vida i mort de la cultura talaiòtica a través de les restes arqueòlogiques conservades al poblat.
L'objectiu de l'activitat és que els escolars aprenguin a identificar les principals estructures que caracteritzen la cultura talaiòtica i puguin conèixer de primerà mà la manera de viure, els costums i el paper que tenia la mort dins aquesta societat.
La visita pot adaptar-se a les necessitats curriculars del grup. Així, aquesta es pot centrar en l’observació i l'explicació de l'hàbitat, el món de la mort i les creençes... Cal, però, fer la consulta abans amb el Museu per tal d'organitzar la visita i consensuar el discurs.
Objectius
-Apropar-nos a la prehistòria de l’illa d'una manera diferent, a partir de la visita “in situ” a un jaciment talaiòtic per tal d'entendre millor el seu funcionament.
-Apropar la prehistòria als infants de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
-Valorar el llegat artístic, cultural i patrimonial que ens han deixat els nostres predecessors i la riquesa arqueològica i històrica de què disposa la nostra illa.
-Inculcar les idees de respecte i conservació cap al nostre patrimoni.
-Incitar a la consciència patrimonial dels escolars i fer que desenvolupin actituds positives vers un patrimoni que els pertany.
-Valorar la disciplina arqueològica com a ciència per al coneixement del nostre passat.
-Aprendre a identificar i a diferenciar els objectes i monuments arqueològics a partir de les seves característiques i a relacionar-los amb les diferents etapes històriques.
-Apropar el Museu com a espai d’aprenentatge i diversió als fillets.
-Treure conclusions raonades a partir de la informació donada i incentivar el pensament crític.
-Compaginar l’aprenentatge amb la diversió.
-Implicar els infants en un civisme actiu, fomentar una cultura de respecte a l’entorn i als altres, i fomentar el sentiment de l’espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir respectuosament.
-Acostar als alumnes els valors de convivència, de respecte i de responsabilitat.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-Aprendre qui eren, com vivien, quines estructures construïen i quins objectes utilitzaven els membres integrants de la cultura talaiòtica.
-Identificació “in situ” dels objectes arqueològics i de les estructures estudiades a classe: talaiot, recinte de taula, casa talaiòtica...
-Establir relacions entre jaciments i etapes cronològiques concretes de la nostra història, per tal d'ajudar els escolars a crear una imatge mental de la cultura talaiòtica i de la gent que va formar aquesta societat.
-Treballar la interpretació i els possibles usos dels objectes i de les estructures arqueològiques, i la relació d’aquestes amb les diferents etapes històriques que representen per tal de fomentar el pensament crític dels alumnes.
-Aproximació a l’eix cronològic de la història de Menorca. Saber quina etapa va primer i quina després.
-Aprendre quin és el treball dels arqueòlegs i la seva importància per al coneixement del passat.
-Desenvolupament de la consciència patrimonial dels alumnes com a mitjà per a la conservació dels jaciments i com a eina per al coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.
-Treballar el sentiment de “propi” vers el patrimoni. Ensenyar-los a valorar un patrimoni que els pertany i que cal conservar.
-Donar a conèixer a la societat la candidatura de Menorca Talaiòtica.
-Dinamitzar la relació entre l’alumne i el Museu.

Actituds:
-Fomentar el respecte i el valor envers el patrimoni.
-Fomentar la consciència patrimonial dels alumnes per tal de fomentar actituds positives vers el patrimoni que tendeixin a la seva conservació.
-Treballar l’esperit d’aprenentatge i el pensament crític.
-Fomentar l’aportació intel·lectual individual dins l’espai aula.
-Fomentar el respecte cap als companys i les seves idees.
-Promoure la interacció entre el guia i els alumnes a partir de la participació activa i ordenada en les explicacions dels jaciments.
-Fomentar el bon comportament fora de l'espai aula i el respecte cap a persones externes.
-Fomentar el civisme actiu: el respecte cap a l'entorn, fomentar el sentiment d'espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir.
Metodologia
Abans:
-Haver estudiat de manera general la prehistòria de Menorca, concretament l'etapa que correspon a la cultura talaiòtica i a les seves principals característiques.
-Possibilitat d'haver realitzat les altres activitats que ofereix el Museu centrades en l'estudi de la prehistòria menorquina:
Pretalaiòtics i talaiòtics. Coneix la prehistòria menorquina. Visita a la part del Museu relacionada amb la prehistòria menorquina.
Taller: navetes i cercles. Construïm la casa en la prehistòria menorquina.

Durant:
-Desplaçament fins als jaciments mitjançant un autocar que aportarà el grup escolar.
-Visita guiada amb el personal del Museu per les principals zones del jaciment i que permetrà als escolars observar i estudiar “ in situ” els principals trets que conformen la cultura talaiòtica.
-Aturada per esmorzar al jaciment.
-Tornada al centre escolar.

Després:
-Reflexió general i posada en comú de tot l'après sobre la cultura talaiòtica, la seva forma de vida i els costums.
-Reflexió sobre la importància del patrimoni i la seva conservació dins la societat
-Possibilitat de realitzar altres activitats que ofereix el Museu centrades en l'estudi de la prehistòria menorquina:
Pretalaiòtics i Talaiòtics. Coneix la prehistòria menorquina. Visita a la part del Museu relacionada amb la prehistòria menorquina.
Taller: Navetes i cercles. Construim la casa a la prehistòria menorquina.

Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
recursos didàctics 
 autocar
Observacions
El Museu Municipal proposa els divendres com a dia per a realitzar la visita. Tot i així, l’excursió arqueològica es pot realitzar qualsevol dia de l’any, de dimarts a divendres en horari de 8 a 13:30 h del matí. Cada grup pot seleccionar la data que més li convingui. Una volta el museu hagi rebut la sol·licitud, es posarà en contacte amb el grup escolar per confirmar la visita; o, en cas que no pugui realitzar-se en la data triada, s’acordarà un altre dia amb el grup escolar. Adreça de contacte: museu@ajciutadella.org