Menu

0 . Iamo, la ciutat romana

Sessions: 2
Lloc: Museu Municipal de Ciutadella. Plaça de sa Font, s/n
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Descripció
L'activitat consisteix en la realització d'una visita guiada a la part del Museu dedicada a l'època romana per tal d'aprofundir en aquest període de la història de la nostra ciutat. La visita es dividirà en tres parts:
- Presentació del guia i breu història de l'edifici del bastió de sa Font, seu del Museu, per tal de conèixer més aspectes sobre la història de la ciutat.
- Visita a la sala temàtica del Museu, on trobam una mostra del material d'època romana trobat a Cala en Busquets, el qual ens permetrà parlar del comerç en època romana.
- Visita a la part de l'exposició permanent del Museu dedicada a l'època romana per tal de saber més d'aquesta cultura a partir dels materials arqueòlogics trobats a Ciutadella.
Objectius
-El concepte i les funcions del museu. El museu com a espai de feina, investigació, conservació i difusió.
-Conèixer l’edifici històric del bastió de sa Font, seu del Museu: la seva història, les parts i instal·lacions.
-Apropar-nos a l'etapa romana de l’illa a partir dels objectes que trobam al Museu.
-Apropar l'època romana als infants de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
-Aprendre a identificar i diferenciar els objectes arqueològics a partir de les seves característiques i a relacionar-los amb les diferents èpoques històriques.
-Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats, i la riquesa arqueològica i històrica de la qual disposa la nostra ciutat.
-Incitar els escolars a la consciència patrimonial i fer que desenvolupin actituds positives vers un patrimoni que els pertany.
-Treballar el sentiment de “propi” vers el patrimoni.
-Apropar el Museu com a espai d’aprenentatge i diversió als fillets.
-Treure conclusions raonades a partir de la informació donada.
-Aprendre a valorar la disciplina arqueològica com a ciència per al coneixement del nostre passat.
-Implicar els infants en el civisme actiu, fomentar una cultura de respecte a l’entorn i als altres, i fomentar el sentiment de l’espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir respectuosament.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-Aprendre quin és el treball que es fa en un museu i el seu significat.
-L'època romana a Menorca. Com va ser i què va representar per a l'illa i els seus pobladors.
-Conèixer els esdeveniments més importants de l'etapa romana de Menorca.
-El comerç en època romana.
-La interpretació dels objectes arqueològics i la relació d’aquests amb les diferents etapes històriques que representen. La identificació “ in situ”.
-Comprendre i valorar la disciplina arqueològica com a font de coneixement del passat.
-El respecte i la necessària conservació del nostre patrimoni com a eina per al coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.
-Desenvolupament de la consciència patrimonial dels alumnes com a mitjà per a la conservació.
-Treballar el sentiment de “propi” vers el patrimoni. Ensenyar-los a valorar un patrimoni que els pertany i que cal conservar.
-Relacionar imatges amb etapes cronològiques de la nostra història, i ajudar els fillets a crear una imatge mental de l'època romana de Menorca.
-Aproximació a l’eix cronològic. Saber quina etapa va primer i quina després.
-El Museu com a espai d'aprenentatge i d’oci.

Actituds:
-Fomentar el respecte i valor envers el patrimoni.
-Fomentar el coneixement i respecte cap a la institució del Museu.
-Promoure la interacció entre el Museu i els alumnes a partir de la participació activa i ordenada.
-Promoure la consciència patrimonial dels alumnes per tal de fomentar actituds positives vers el patrimoni que tendeixin a la seva conservació.
-Treballar l’esperit d’aprenentatge i el pensament crític.
-Fomentar l’aportació intel·lectual individual dins l’espai aula.
-Fomentar el respecte cap als companys i les seves idees.
-Fomentar el respecte i l’atenció cap a les explicacions de personal extern a l'aula.
-El Museu com a espai d'oci.
-Fomentar el bon comportament del grup en espais aliens a l'aula.
-Fomentar el civisme actiu: el respecte cap a l'entorn, fomentar el sentiment d'espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir.
Metodologia
Abans:
-Treballar el concepte de museu: què és, per què serveix, quina feina s'hi fa i com ens hi hem de comportar a l'interior.
-Conèixer que a Ciutadella existeix un museu municipal.
-Tenir nocions bàsiques sobre l'època romana en general.
-Conèixer els principals esdeveniments que marcaren l'època romana a l'illa.
-Visita recomanable per a les assignatures de llatí dels instituts.

Durant:
-Primer, presentació del guia i de l'espai on ens trobam: l'edifici del Museu i la seva història.
-Visita a la sala temàtica dedicada a les troballes de cala en Busquets, on parlarem sobre el comerç en època romana.
-Visita guiada a la part de l’exposició permanent dedicada a l'etapa romana de l'illa .

Després:
-Reflexionar sobre la funció dels museus dins la societat i el treball que desenvolupen.
-Repassar l'etapa romana de Menorca i les qüestions apreses d'aquesta al Museu.
-Possibilitat de realitzar un eix cronològic on apareguin lles principals dates i els esdeveniments que marcaren l'etapa romana de Menorca.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
Observacions
El taller està pensat per realitzar-se els dimarts; però, en cas que es vulgui dur a terme un altre dia per falta de disponibilitat, s'hi pot fer. Abans, però, cal posar-se en contacte amb el Museu per tal de pactar un dia concret. L’horari disponible per a la realització del taller és de 8 a 13.30 h, dilluns, dimarts, dijous o divendres. L'adreça de contacte és: museu@ajciutadella.org