Menu

0 . Veure, tocar i fabricar

Sessions: 2
Lloc: Museu Municipal de Ciutadella. Plaça de sa Font, s/n
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P5
Primària 1
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Descripció
El taller es desenvolupa a les instal.lacions del Museu Municipal i té com a finalitat que els infants comencin a familiaritzar-se amb el Museu Municipal i entenguin quin és el seu paper dins la societat. Es divideix en tres parts:
1. La presentació del guia i de l'edifici del bastió de sa Font com a espai que conté el Museu. D'aquesta manera, aproparem als infants la història de la ciutat.
2. Veure i tocar: en aquesta segona part i mitjançant reproduccions d'objectes exposats al Museu, mostrarem als fillets algunes característiques de les societats del passat. Aquesta part didàctica té l'avantatge que els fillets podran tocar tots els objectes que els mostrem.
3. Fabricar: en aquesta tercera part reproduirem una peça de ceràmica de les que haguem vist, a partir de fang. Després els fillets podran emportar-se la peça a casa.
Objectius
-Aprendre què és un museu, les seves funcions, el seu significat i el treball que s'hi desenvolupa a l'interior.
-Conèixer l’edifici històric del bastió de sa Font, seu del Museu: la seva història, parts i instal·lacions.
-Apropar-nos a les etapes històriques de l'illa a partir dels objectes que trobem al Museu, posant epecial atenció a la cultura talaiòtica.
-Apropar la prehistòria als infants de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
-Aprendre a identificar i a diferenciar els objectes arqueològics a partir de les seves característiques, i a relacionar-los amb les diferents èpoques històriques.
-Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats, i la riquesa arqueològica i històrica de la qual disposa la nostra ciutat.
-Incitar la consciència patrimonial dels escolars i fer que desenvolupin actituds positives vers un patrimoni que els pertany.
-Compaginar l’aprenentatge amb la diversió.
-Apropar el Museu com a espai d’aprenentatge i diversió als fillets.
-Acostar als alumnes els valors de convivència, de respecte i de responsabilitat.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-El concepte i les funcions del Museu. El Museu com a espai de feina, investigació i difusió.
-Aprendre qui eren, com vivien i quins objectes utilitzaven les diferents cultures que conformen la història menorquina.
-Aprendre història a través del sentit del tacte.
-Relacionar imatges amb etapes cronològiques de la nostra història, i ajudar als fillets a crear una imatge mental de la prehistòria menorquina.
-Comprendre i valorar la disciplina arqueològica com a font de coneixement del passat.
-La interpretació dels objectes arqueològics i la relació d’aquests amb les diferents etapes històriques que representen. Identificació “in situ” dels objectes arqueològics i de les èpoques a les quals pertanyen.
-El respecte i la necessària conservació del nostre patrimoni com a eina per al coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.
-Desenvolupament de la consciència patrimonial dels alumnes com a mitjà per a la conservació.
-Treballar el sentiment de “propi” vers el patrimoni. Ensenyar-los a valorar un patrimoni que els pertany i que cal conservar.
-Dinamitzar la relació entre l’alumne i el Museu. El Museu com a espai d'aprenentatge i d’oci.

Actituds:
-Fomentar el respecte i el valor envers el patrimoni.
-Fomentar el coneixement i el respecte cap a la institució del Museu.
-Promoure la interacció entre el Museu i els alumnes a partir de la participació activa i ordenada.
-Promoure la consciència patrimonial dels alumnes per tal de fomentar actituds positives vers el patrimoni que tendeixin a la seva conservació.
-Treballar l’esperit d’aprenentatge i el pensament crític.
-Fomentar l’aportació intel·lectual individual dins l’espai aula.
-Fomentar el respecte pels companys i per les les seves idees.
-Fomentar el respecte i l’atenció cap a les explicacions de personal extern a l'aula.
-Fomentar el bon comportament del grup en espais aliens a l'aula.
-Fomentar el civisme actiu: el respecte cap a l'entorn; fomentar el sentiment d'espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir.
Metodologia
Abans:
-Treballar el concepte de museu: que és, per què serveix, quina feina s'hi fa i com ens hi hem de comportar a l'interior.
-Conèixer que a Ciutadella existeix un museu municipal.

Durant:
-Primer, presentació del guia i de l'espai on ens trobam: l'edifici del Museu i la seva història.
-Veure i tocar: aprendre algunes característiques de les societats menorquines del passat mitjançant el tacte de reproduccions d'objectes que tenim exposats al Museu.
-Fabricar: realització d'una ceràmica a partir de fang.

Després:
-Reflexionar sobre la funció dels museus dins la societat i el treball que desenvolupen.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Reproduccions 
Fang 
Observacions
El taller està pensat per realitzar-se els dimarts: però en cas que es vulgui dur a terme un altre dia per falta de disponibilitat, s'hi pot fer. Abans, però, cal posar-se en contacte amb el Museu per tal de quedar per a un dia concret. L’horari disponible per a la realització del taller és de 9 a 13.30 h, dilluns, dimarts, dijous o divendres. L'adreça de contacte és la següent: museu@ajciutadella.org