Menu

0 . Històries d'Aigua

Sessions: 1
Lloc: Al centre educatiu
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Fons Menorquí de Cooperació  
Descripció
Exposició formada per panells de cartó ploma on s’explica a través de casos reals la importància de l’aigua en el benestar i el desenvolupament de les famílies d’arreu del món.
Objectius
Conèixer la incidència de l’aigua en la salut, el benestar i el desenvolupament de les persones

Continguts
Conceptes:

Procediments:
Malalties causades per la manca d'accés a l’aigua potable.
Importància del sanejament en la salut iel benestar de les persones.
Relació entre accés a l’aigua potable i accés a l’educació.
Ús adequat de l’aigua.

Actituds:
Empatia, respecte a la diversitat, coresponsabilitat, justícia
Metodologia
Abans:
El Fons Menorquí disposa de material complementari pe aprofundir en la temàtica de l’aigua
Durant:
El Fons Menorquí cedeix l’exposició al centre, i s’encarrega del muntatge i del desmuntatge
Després:
El Fons Menorquí disposa de material complementari per aprofundir en la temàtica de l’aigua
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Panells exposició 
Observacions
L’exposició haurà d’estar exposada al centre un mínim d’una setmana i un màxim de tres. Mentre romangui exposada al centre, aquest s’haurà de fer responsable del seu bon ús.