Menu

0 . Sostenibilitat, interdependència i canvi climàtic

Sessions: 3
Lloc: Al centre educatiu
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Responsable/s
Fons Menorquí de Cooperació  
Descripció
Taller de tres sessions de durada per reflexionar sobre la interdependència entre països i per fomentar comportaments sostenibles.

Objectius
- Fer visible la interdependència entre els països i les persones d'arreu del món.
- Donar a conèixer les causes i conseqüències del canvi climàtic arreu del món.
- Promoure actituds i comportaments sostenibles.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Interdependència
- Sostenibilitat
- Canvi climàtic

Actituds:
- Empatia, coresponsabilitat i justícia
Metodologia
Abans:
S’acordarà directament amb el grup interessat.
Durant:
1a sessió: En aquesta sessió es treballen diferents conceptes relacionats amb la sostenibilitat i la interdependència. El contingut es reforça amb exemples audiovisuals i una dinàmica en la qual hi participa l’alumnat.
2a sessió: La segona sessió és un joc de roll playing, en el qual l'alumnat viu una aventura en primera persona, on haurà de prendre decisions en relació a la sostenibilitat.
3a sessió: A la darrera sessió es farà una dinàmica reflexiva sobre els continguts treballats a les sessions anteriors.

Després:
S’acordarà directament amb el grup interessat
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material audiovisual 
Observacions
Aquest taller té un límit de sis demandes.