Menu

0 . Viu la música, viu les emocions

Sessions: 1
Lloc: Al centre educatiu
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Infantil 2
P4
P5
Responsable/s
Maria Torres Faner  
Descripció
Utilitzar la música clàssica com a estimulació per experimentar i exterioritzar les emocions, i canalitzar les energies.

Arribarem a aquest objectiu a través del procés següent: percebre, sentir, viure, expressar i reflexionar.

El taller està estructurat en tres blocs, que es faran en tres dies (sessions) diferents. Cada bloc està dedicat a dues emocions contrastades:

1- La tristesa i l'alegria.
2- L'ira i la pau.
3- La por i l'amor o l'amistat
Objectius
Percebre, sentir, identificar i alliberar les pròpies emocions.
Comprendre els trets fonamentals de les emocions bàsiques.
Millorar en l'autoregulació de la conducta emocional.
Gaudir de la música i iniciar-se en el coneixement de la música clàssica i dels seus autors.
Estimular la imaginació i la creativitat.


Continguts
Conceptes:
Les emocions: tristesa i alegria, ira i pau, por i amor o amistat. L'empatia, la resilència, autoestima, autocontrol i autoconeixment.
Procediments:

Actituds:
Autoconsciència
Autoregulació emocional
Metodologia
Abans:
No s'han previst activitats prèvies
Durant:
A través d'audicions de música clàssica, d'imatges, de l'entonació i del ritme, de la dansa, la imitació, l'expressió plàstica, del moviment corporal, de la relaxació, dels viatges musicals, dels contes, de l'expressió oral i de la metodologia activa,
tant en l'àmbit individual com en el grupal.

Després:
Continuar la feina amb l'alumnat dels continguts adquirits basant-se amb la fulla resum que la tallerista lliurarà al professorat d'aula
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Canó i pantalla, paper continu blanc, pintures de cera blanques, rodell, aquarel·la líquida o paper continu normal i pintures de cera de colors 
 Ordinador i altaveus, panell per a làmines, i vídeos i audicions
Contes: "Les emocions d'en Pol", "Quan estic maleit", " La meva banda de la bufanda". 
Làmines de presentació, pilotes de paper, màscara de llop i peluix 
Observacions
Es pot triar un dels tres blocs oferts, segons els interessos de l'aula. Pels grups de P2, millor sol·lictar una data dins el tercer trimestre per afavorir el nivell de maduració de llenguatge i comprensió.