Menu

0 . Feldenkrais- Viatja i descobreix com millorar la posició corporal

Sessions: 2
Lloc: Al centre educatiu
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Responsable/s
Pilar Almodóvar Pibernat  
Descripció
Pretén aportar un sentir, una autoimatge i consciència bàsica d'un mateix, per saber organtizar la colummna vertebral en posició asseguda. Es treballa des del mètode experimental Feldenkrais, a través del qual es descobrirà com millorar patrons de moviment per millorar l'acció i la visió de la vida quotidiana. Amb una bona organització del cos obtenim d'un mínim d'esforç, una màxima eficàcia. S'aporten coneixements sobre estructura del cos, nous moviments i recursos per a una bona utilització... de la nostra columna, que és la unió d'infinitat d'accions.
Objectius
-Fomentar la capacitat d'autoconeixement.
-Proporcionar eines personals per millorar el propi moviment i afavorir millors hàbits posturals en posició asseguda.
-Prevenir lesions i malestar físic i emocional.
-Conèixer i sentir l'estructura corporal general, i de la columna vertebral en particular, i la relació entre pelvis i cap, autoimatge, cervicals....
-Conèixer-nos a través de nous moviments, noves emocions per produir noves accions quotidianes.


Continguts
Conceptes:
-Definició Feldenkrais
-Què entenem per moviment
-Estructura de la columna vertebral.
-Funcionament del sistema nerviós.

Procediments:
-Moviments de la columna (cervicals, dorsals i lumbars) asseguts i en terra.
-Tècniques d'organització i consciència de la columna per millorar la postura corporal asseguts.

Actituds:
Salut integral
Autoestima
Incorporació de nous recursos personals
Metodologia
Abans:
Introducció de la sessió per part del professorat de l'aula.
Durant:
-Introducció sobre l'estructura de la columna vertebral amb un esquelet.
-Treball en grup sobre moviment, guiat a través de la veu (ATM): trebal en terra i treball en cadira.

Després:
Avaluació per part del professorat de l'aula després del taller.
Revisar per part del professorat d'aula de les postures i les tècniques que s'ha incorporat.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Esquelet 
Estores/matalassos 
Aula gran 
Cadires 
Observacions
Important: aula amb una temperatura agradable. L'alumnat ha de dur roba còmoda i pot dur una tovallola per posar damunt l'estoreta a la 1a sessió. El calendari d'execució d'aquest taller serà entre gener i abril. Dates a pactar amb la responsable de taller.