Menu

0 . El monotip. El fals gravat o gravat sense planxa

Sessions: 1
Lloc: Centre Municipal d'Art. Carrer del Seminari, 5
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Centre d'Art  
Descripció
En aquesta unitat didàctica es vol iniciar el fillets en el desconegut món del gravat. Amb exercicis senzills
i a l’abast de tothom, podran comprendre els rudiments d’aquestes tècniques i gaudir-ne.
Es farà una breu explicació dels orígens del gravat, de per què es va inventar i perquè s’utilitza avui
en dia. L’alumne farà uns exercicis i se sorprendrà dels resultats.
Objectius
- Conèixer una tècnica artística nova.
- Gaudir del treball plàstic.
- Participar en activitats de grup adoptant actituds de flexibilitat, interès i tolerància.
- Planificar els estadis del procés artístic.
- Valorar la importància del llenguatge visual i plàstic com a mitjà d’expressió de vivències, sentiments i idees.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
El monotip és el gravat sense planxa. Això vol dir que no acompleix una de les finalitats principals del gravat, que és la seriació, o sigui, el tiratge de molts d’exemplars. Té del procés del gravat únicament la part final: l'estampació; i els resultats bellíssims i sorprenents del gravat. Es tracta d'una tècnica molt utilitzada pels artístes gràfics d'arreu, ja que la qualitat plàstica de les obres és inqüestionable.
Actituds:
Curiositat i inquietud per explorar i analitzar.
Metodologia
Abans:
No es preveu feina prèvia per treballar a l'aula.
Durant:
S’explicarà aquesta unitat didàctica amb el suport d'imatges de gravats ja realitzats. També amb una breu explicació tècnica a la pissarra.
Seran exercicis individuals i pràctics, i seran tutoritzats en tot moment pels dos professors responsables de l’activitat.

Després:
La proposta de feina posterior a treballar a l'aula serà lliure.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Placa d’acetat transparent, pintura a l’oli, pinzells, espàtules, llapisTòrcul, rodets de goma i espuma
Observacions
Aquest taller es pot sol·licitar tots els dies menys els dimarts i els dimecres.