Menu

0 . Els infants de Ciutadella, agents actius. Consell Infantil Municipal

Sessions: 1
Lloc: Ajuntament de Ciutadella
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Consell Infantil  
Descripció
El taller està concebut com una sessió didàctica explicativa dels continguts que després detallarem, la qual serà introduida amb una metodologia molt dinàmica i participativa.
Es tracta d'introduir què es el Consell Infantil, quines són les feines que fa, i de potenciar la importància de la participació ciutadana dels infants al municipi.

Objectius
- Garantir als infants la possibilitat d’expressar-se lliurement.
- Canviar la ciutat, canviar la cultura dels adults a partir del pensament dels infants.
- Fomentar la presència infantil en la visió del municipi com a ciutat educadora.
- Treballar amb la infància fent reflexions sobre els temes que els preocupen i proposant millores a l'administració a partir del lema “Quina ciutat volem?”,
-Aconseguir la participació de la infància en els projectes que s'executen a l'Ajuntament, amb la metodologia transversal implantada a partir del Projecte Educatiu de Ciutat.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Els drets dels infants.
- El Consell Infantil Municipal.
- Què i a qui implica?
- L'experiència de Ciutadella.
- El Laboratori.

Actituds:
Civisme i participació ciutadana.
Metodologia
Abans:
- Seria aconsellable que el centre introduís prèviament els alumnes en el tema, l'experiència que en tenen. Que algun membre del Consell Infantil del passat curs pugui explicar la seva experiència als alumnes de 5è i 6è, per exemple.
Durant:
El taller es desenvoluparà amb l'ajuda de la tallerista, que anirà conduint i dinamitzant la sessió.
Després:
Participar en les tasques i feines que es vagin proposant al Consell Infantil d'una forma conjunta i participativa entre els alumnes i el professorat.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material didàctic i pedagògic 
 Equips audiovisuals
Observacions
El taller serà impartit per Fàtima Anglada, membre del Laboratori