Menu

0 . Gravat per a fillets. Collagraph (collage gravat).

Sessions: 1
Lloc: Centre Municipal d'Art. Carrer Seminari, 5
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Centre d'Art  
Descripció
En aquesta unitat didàctica es vol iniciar el fillets en el desconegut món del gravat. Amb exercicis senzills i a l’abast de tothom, podran comprendre els rudiments d’aquestes tècniques i gaudir-ne.
Es farà una breu explicació dels orígens del gravat, de per què es va inventar i per què s’utilitza avui en dia. L’alumne farà uns exercicis i se sorprendrà dels resultats.
Objectius
Conèixer una tècnica artística nova.
- Gaudir del treball plàstic.
- Participar en activitats de grup adoptant actituds de flexibilitat, interès i tolerància.
- Planificar els estadis del procés artístic.
- Valorar la importància del llenguatge visual i plàstic com a mitjà d’expressió de vivències, sentiments i idees.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
El Collagraph (collage gravat) és el gravat en relleu realitzat amb tècniques additives (aferrant materials diversos) i que es diferencia del gravat en relleu tradicional (xilografia), de tècnica substractiva, ja que no s'utilitzen gúbies.
Actituds:
Valoració de la importància de la comunicació i de l’expressió plàstica.
Interès per explorar les possibilitats de les diferents tècniques i dels materials amb finalitats estètiques.
Metodologia
Abans:
No hi ha cap proposta de feina prèvia.
Durant:
Seran exercicis individuals i seran tutoritzats en tot moment pel professor responsables de l'activitat.
Després:
No hi ha cap proposta de feina posterior.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Cartó, materials reciclats de tot tipus, paper, cola blanca, pintura al tremp.tòrcul, rodets de goma i espuma
Observacions
Aquest taller es pot sol·licitar tots els dies, menys els dimarts i dimecres.