Menu

0 . El Govern de la ciutat

Sessions: 1
Lloc: Casa consistorial
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Servei Municipal de Protocol  
Descripció
Conèixer l'Administració municipal: la història, l'estructura i les funcions
Objectius
Coneixements bàsics de civisme i sentit social

Continguts
Conceptes:

Procediments:
Què és un Ajuntament?
Com funciona i sota quina estructura

Actituds:
La consciència de pertànyer a una comunitat
Els sentit del civisme
Metodologia
Abans:
Rebre les nocions bàsiques de l'ordenació d'un país: nació, comunitat autònoma, illa i municipi.
Durant:
Sessió explicativa al Saló Gòtic per explicar els continguts.
Després:
El que determini el professor.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Cap 
Observacions