Menu

0 . Ecologia Corporal-Armonitzar Femení i Masculí

Sessions: 1
Lloc: Centre Educatiu
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P3
P4
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
Responsable/s
Compañía Karbala. Teatro Danza  
Descripció
A través del tacte i del contacte proposam obrir la mirada vers l'ecologia dels sentits. Treballar amb el cos, amb propostes senzilles i accesibles, des de diverses tècniques corporals i teatrals que permetin sostenir un espai creatiu d'aprenentatge grupal, sentit i relacionat.
L'ecologia és un mot que etimològicament deriva del grec oikos, paraula que es tradueix com "casa". L'ecologia és l'estudi de les relacions entre els éssers vius, entre ells mateixos i el seu entorn; significativament es vincula a la categoria "casa". Casa també la vinculam a la idea del cos. Un cos casa.
El cos, com a metàfora de l'experiència sentida. Jugam amb el cos, la imaginació, l'emoció i la sensació, i promovem, alhora, una idea d'un món més just, tolerant i solidari.
Oferirem, a més a més, una actitud cap a la infantesa i la joventut que valori l'educació per l’art, i promourem l'ampliació de la percepció, l’expressivitat i l’autoestima.
Objectius
Propiciar un espai conscient de diàleg intel·lectual i corporal.
Manifestar la riquesa de la diversitat de visions dels universos femenins i masculins.
Exposar i observar els patrons culturals que condicionen les nostres relacions.
Expressar i compartir les emocions que reprimim (plorar si es tracta d’un home, cridar si es tracta d’una filleta...).
Participar en el desenvolupament de la igualtat de drets i d'oportunitats.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Utilització de tècniques de dansa i teatre contemporani: "contact improvisation". Expressió corporal. Teatre en moviment. Antropologia teatral, etc.
Proposar al grup que parlin dels conflictes entre les filletes i els fillets, i entre els joves i les joves.
Recollir i repensar els seus interessos. Continuar amb dinàmiques teatrals i de moviment que deriven en exercicis d'escenificació amb duos i trios. Treball amb una parella i xerrada final.
Ampliar l'escolta interior i la mirada empàtica cap a l’altre.
Possibilitar l’enriqueriment personal a partir dels conflictes nascuts de la diferència. Comprendre la idea que els oposats són complementaris.
Afrontar la fortuna de ser diferents.

Actituds:
Educar en valors. Integració. Igualtat. Diferència. Empatia. Complementarietat. Ajuda mútua.
Donar i rebre. Vinculació. Confiança. Autoestima. Escolta activa.
Metodologia
Abans:
Una setmana abans, treure el tema de gènere i integració a les conversacions amb el grup. Documentar-se a través del web si fos necessari. Proposarem les preguntes següents:
En què som diferents les al·lotes i el al·lots?
Sentim diferent?
Pensam diferent?
Ens veiem diferents?

Durant:
Exercicis de moviment col·lectiu i jocs teatrals en parelles. Decidirem amb el grup en duos, després en trios i anirem ampliant el nombre de persones fins a desenvolupar un exercici en grup final. Debatrem i compartirem l’experiència entre tots i totes per a la cloenda.
Després:
Realitzar una tasca senzilla que suggerirem segons els grups (dibuixar, escriure, etc.)
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Reproductor amb memòria USB o cd
Sala de psico o espai diàfan
Observacions
Dimarts, dimecres i divendres a partir de les 12 h.