Menu

. El nostre amic el policia

Sessions: 1
Lloc: Al centre educatiu
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P5
Responsable/s
Policia Local  
Descripció
Introduir els fillets en el món del trànsit i de la feina de la policia local.
Objectius
Conèixer al fillet la figura del policia local.
Conèixer els principals senyals i les normes de trànsit bàsiques.


Continguts
Conceptes:
Trànsit
Senyals
Pas de vianants

Procediments:

Actituds:
Educació viària
Respecte
Metodologia
Abans:
Pas de vianants
Forma dels senyals

Durant:
2 sessions: una teòrica i l'altra pràctica.
Després:
Senyals de trànsit
L'espai urbà
La via urbana
(Posar-ho en pràctica a les sortides escolars)
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Reproductor de DVD
Observacions
Aquest taller s'executarà entre els mesos de febrer i març.