Menu

. Tallers integratius d'artteràpia

Sessions: Es planteja un mínim de 3 sessions per grup
Lloc: Centre Educatiu
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Joana Febrer  
Descripció
Els processos de creació són mitjans a disposició d'una escena en la qual els desitjos, les inquietuds, els conflictes, els anhels..., troben el seu espai en un univers imaginatiu que permet la restitució en una dimensió simbòlica i poètica. La inspiració artística i els materials que s'utilitzen en el treball artterapèutic aporten una proposta d'obertura de les dificultats i alhora de suport per a la seva resolució.
Objectius
L'artteràpia té per objectiu la integració i el desenvolupament emocional de la persona. Siguin quines siguin les circumstàncies amb què visqui la persona, el conglomerat que formi la seva identitat, les dificultats personals, l'artteràpia treballa íntegrament amb ella, amb les seves capacitats i desitjos. Suposa un suport a l'hora d'afrontar processos de canvi en els diferents àmbits de l'experiència vital com ara en salut, educació, comunicació i integració social.


Continguts
Conceptes:
El principal concepte a treballar és l'autoconeixement.

Altres conceptes que es treballen:
- La integració emocional
- L'empoderament

Procediments:

Actituds:
Els principals valors educatius i actituds que es potencien són:
-La creativitat
-L'autonomia
-Les relacions
Metodologia
Abans:

Durant:
Els tallers consten de tres parts:

Inici o escalfament:
Es tracta d'un temps de relaxació corporal, de procurar la calma interior, d'escoltar-se, d'atendre la pròpia respiració. Es poden plantejar propostes introductòries com l'observació d'un objecte, d'un record, d'una imatge, imaginar una situació, reviure un moment ...

Producció artística:
Un dibuix, una dansa, un poema, una melodia, una escultura...
En funció del grup es pot anar experimentant amb els diversos llenguatges artístics.

Tancament:
Pot ser un temps per compartir, per escoltar, per reflexionar i poder comprendre allò que ha anat succeint durant el taller.

La metodologia és vivencial, activa, participativa, de caràcter constructivista. Els tallers es realitzen en un procés d'anada i tornada que atén a la vivència que es produeix durant els processos creadors desenvolupats en les produccions artterapèutiques (plàstiques, escultòriques, dansa, escriptura, veu, etc.)

Després:
Les feines posteriors a l'aula s'aniran definint a partir de l'evolució del grup.


Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Cartolines blanques, negres i de colors (mida A3) 
Rotllo de paper de mural 
Tisores, barres de cola, folis 
Papers de colors, de cel·lofana... 
Llanes, ceres, temperes, pinzells, barres de fang blanc... 
Observacions
Els grups han de ser, com a màxim, de 15 alumnes. El calendari d'execució d'aquest taller serà des de 9 de gener fins el 31 de maig.