Menu

. Coneixent el medi i descobrint la vida de La Vall

Sessions: 1
Lloc: La Vall Algaiarens Ciutadella
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P4
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Xavi Méndez  
Descripció
Aquest taller es desenvolupa íntegrament a La Vall (Ciutadella). Consisteix en un recorregut guiat de, més o menys, dues hores, pels diferents ecosistemes de la zona: bosc (pinar, alzinar...), zona humida, camps de conreu i pastura, sistema dunar, platja... Durant aquest, el monitor responsable anirà introduïnt els diferents ecosistemes, explicant les seves característiques, així com la fauna (vertebrats i invertebrats) i la flora (arbres, arbustos...) que anem trobant. També s'anirà fent una explicació de les característiques dels principals grups faunístics i de les principals espècies de fauna i flora. El professorat comptarà amb una fitxa de taller per poder treballar-ho abans i fer una activitat complimentària després d’aquest.
Objectius
Els principals objectius que es pretenen amb aquest taller (segons les edats) són:
• Conèixer que és un ecosistema.
• Conèixer les principals característiques i diferències entre els ecosistemes de Menorca.
• Conèixer i identificar les principals espècies de fauna i flora de cada ecosistema.
• Conèixer les adaptacions dels diferents èssers vius en cada ecosistema.
• Fomentar la sensibilització dels més petits i dels joves cap a la natura en general.
• Conèixer els diferents grups animals i vegetals de l'illa.
Continguts
Conceptes:
Ecosistema, hàbitat, bosc, sistema dunar, zona humida, vertebrats, invertebrats, arbre, arbustos...
Procediments:
Explicació sobre el terreny, experimental
Actituds:
•Coneixement
•Respecte
•Interès
•Sensibilitat
Metodologia
Abans:
El monitor encarregat de l'activitat es posarà en contacte amb el professor/a per informar dels continguts del taller. Es facilitarà al professorat d'aula una fitxa del taller per conèixer com es desenvoluparà, on hi haurà un apartat de recomanacions, de conceptes a tractar abans a classe. En cas que el professor/a vulgui enfocar el taller cap un aspecte concret que encaixi dins el temari o projectes que s’estiguin duent a terme a classe, el monitor prepararà una fitxa específica prèvia al taller per recolzar-ho.
Durant:
Durant el recorregut el monitor anirà introduïnt i explicant les característiques dels diferents ecosistemes que es van trobant, així com de les principals espècies i grups de flora i fauna que hi viuen en aquests. El taller serà participatiu en tot moment i es donarà prioritat a l'alumnat per expressar les seves inquietuds.
Després:
El professorat disposarà d'una fitxa de l’activitat, adaptada segons les edats, on, a més a més, del resum dels conceptes desenvolupats durant el taller, trobarà una sèrie d'activitats per fer a l'aula. Aquestes activitats complementaran tot el que s'ha treballat durant el taller i es podrà adaptar al temari escolar.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material taller 
Fotocopies fitxa taller alumnes 
Observacions
Aquest taller s'ofereix entre novembre i març. En cas de sol·licitar una data dins els mesos d'octubre, abril i maig s’haurà de consultar disponibilitat amb el monitor responsable del taller.