Menu

. Pintem mamuts!

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història
 
Descripció
El taller vol apropar els alumnes a les tècniques i als motius de l'art rupestre.
L'activitat es divideix en dues parts:
- Una primera part on, a partir d'un Power Point, ens aproparem a l'art rupestre: moment històric en què es desenvolupà, tècniques, motius, significat...
- Una segona part, d'experimentació, on l'alumnat elaborarà la seva pintura a partir dels conceptes explicats.
Objectius
- Aprendre sobre la manifestació artística a la prehistòria.
- Mostrar a l'alumnat les principals tècniques i característiques d'aquest primer art.
- Apropar la prehistòria als infants de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
- Compaginar l'aprenentatge amb la diversió.
- Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.


Continguts
Conceptes:
- L'art rupestre.
- Les principals tècniques, les representacions i els significats d'aquest art.

Procediments:
- Fomentar la creativitat.
- Fomentar les sinergies entre els alumnes i el Museu.
- La conscienciació patrimonial.
- Fomentar el coneixement de la prehistòria.
- Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys, i de les persones externes a l'aula.

Actituds:
- Fomentar el coneixement de la prehistòria i la conscienciació patrimonial.
Metodologia
Abans:
- No cal una feina prèvia, però es recomana incloure l'activitat dins l'estudi de la prehistòria o dins l'estudi de l'art com a disciplina artística.
Durant:
- El taller es realitza en una sola sessió i té una durada d'una hora i mitja.
-Es divideix en diverses parts:
1. Presentació del tallerista
2. Projecció del Power Point sobre l'art rupestre
3. Experimentació. A partir del material aportat pel Museu, es realitzarà una pràctica centrada en l'art rupestre.

Després:
- Reflexió sobre l'art rupestre.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Projector 
Materials per al taller 
Observacions