Menu

. Què fa un arqueòleg? Aprenen una professió

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P4
P5
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història
 
Descripció
Amb aquest taller volem apropar als més petits al treball que realitza un arqueòleg. Per fer-ho hem dividit l'activitat en dues parts:
- Una primera on a través d'una presentació, en format power point, explicarem de manera divertida la feina que fa un arqueòleg en el camp i també dins el museu.
- La segona part serà pràctica: l'alumnat experimentarà la feina de l'arqueòleg a partir d'una excavació a petita escala. Provarem a excavar, a cercar objectes i a muntar-los.
Objectius
- Apropar l'alumnat a la figura de l'arqueòleg, les eines que utilitza i a la feina que realitza.
- Conèixer què és l'arqueologia i per a què serveix.
- Apropar-nos a la prehistòria.
- Apropar-nos a la feina que és fa dins un museu.
- Generar sinergies entre l'alumnat i el museu.
- Apropar la història i l'arqueologia de manera divertida l'alumnat.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Què és l'arqueologia i per a què serveix.
-Quina és la feina de l'arqueòleg com a professió.
- Quines eines utilitza l'arqueòleg per treballar.
- Conèixer què és un museu i quina feina s'hi fa a dins.

Actituds:
- El valor de la feina de l'arqueòleg i de l'arqueologia per l'estudi del passat.
Metodologia
Abans:
No es requereix de cap feina prèvia.
Durant:
El taller es realitza en una única sessió que té una durada d'una hora i mitja i es realitza a l'espai aula.
L'activitat consta de diferents parts:
1. La presentació del tallerista.
2. Projecció d'una presentació per explicar la feina de l'arqueòleg.
3. Experimentació: realitzarem una excavació a petita escala en grups per tal d'experimentar la feina de camp i de laboratori dels arqueòlegs.

Després:
Reflexió sobre la feina de l'arqueòleg i la seva importància pel coneixement del passat.
Possibilitat de realitzar una visita al museu per veure el laboratori del museu i la feina que s'hi fa.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Projector
Materials taller 
Observacions
- El taller és pot realitzar qualsevol dia de la setmana, de dilluns a divendres, de 9 a 13:30 del matí.