Menu

. Scriptum. L'alfabet fenici

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 4
Batxillerat 1
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història
 
Descripció
Taller que té com a objectiu conèixer l'alfabet i l'escriptura fenicis.
El taller es dividirà en dues parts:
- Projecció d'una presentació, en format Power Point, on parlarem del naixement de l'escriptura, posant especial atenció a l'alfabet fenici, el més antic del món.
- Experimentació: exercici pràctic d'escriptura a partir de l'alfabet fenici.
Objectius
- Conèixer l'alfabet i l'esccriptura fenicis: les seves tècniques i els seus suporta.
- Apropar l'alumnat a la cultura fenícia i a l'empremta que deixà a l'illa.
- La importància de l'escriptura.
- Apropar la història de manera divertida a l'alumnat.
- Crear sinergies entre l'alumnat i el Museu.


Continguts
Conceptes:
- L'escriptura fenícia: tècniques i suports.
- L'alfabet fenici, el més antic del món.
- Les cultures fenícia i púnica, i la seva empremta a l'illa.

Procediments:


Actituds:
La conscienciació patrimonial i la necesitat de valorar i conservar el patrimoni.
Metodologia
Abans:
- No requereix cap treball previ.
Durant:
El taller és realitza a l'espai aula i té una durada d'una sessió (1'5 hores).

L'activitat es divideix en tres parts:
- La presentació del tallerista.
- Projecció de la presentació en format Power Point.
- Experimetació amb l'alfabet i les tècniques de l'escriptura fenícia.

Després:
- Visita al Museu Municipal
- Visita amb el tallerista al jaciment de Son Catlar per tal de veure l'impacte que la cultura púnica tingué a l'illa.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material per al taller 
 Ordinador
 Projector
Observacions
El taller es pot realitzar qualsevol dia de l'any, de 8 a 14 h.