Menu

. Un matí entre pedres! Visitem el poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés

Sessions: 1
Lloc: Poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés (Alaior)
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història
 
Descripció
L'activitat consisteix en una visita guiada al poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés, un dels més emblemàtics de l'illa, per tal de conèixer "in situ" les formes de vida de la cultura talaiòtica a través de les restes arqueològiques conservades al jaciment.
La visita pot adaptar-se a les necessitats curriculars del grup. Així, es pot centrar en l'hàbitat, en el món de la mort... Abans, però, cal consensuar la visita amb el Museu.
Objectius
- Aprendre a identificar les principals estructures que podem trobar a qualsevol poblat talaiòtic, com ara el talaiot, el recinte de taula, les cases, les sales hipòstiles...
- Apropar la prehistòria de l'illa de manera pràctica als infants.
- Apendre a identificar i a diferenciar els monuments prehistòrics i els materials que hi estan associats.
- Inculcar el valor patrimonial i la necessitat de conservació dels jaciments.
- La importància de l'arqueologia com a ciència pel coneixement del passat.
- Valorar el llegat artístic. històric i cultural que ens deixaren els nostres avantpassats.
- Compaginar l'aprenentatge amb la diversió.


Continguts
Conceptes:
- La prehistòria de l'illa: períodes.
- Principals edificis que podem trobar a un poblat talaiòtic i les seves característiques.
- Aprendre qui eren, com vivien i quines estructures construïen els prehistòrics de l'illa.

Procediments:
- Identificació "in situ" dels objectes arqueològics.
- Establiment de relacions entre jaciments i etapes cronològiques concretes de la nostra història.
-Treballar el pensament crític a partir de la construcció d'hipòtesis sobre l'ús dels objectes i la seva funcionalitat.
- Desenvolupament de la conscienciació patrimonial i del sentiment de "propi" vers el patrimoni per tal de generar actituds que tendeixin a la conservació patrimonial.

Actituds:
Compaginar l'aprenentatge patrimonial amb la diversió.
Metodologia
Abans:
- Es recomana realitzar l'activitat una volta s'hagi estudiat el tema de la prehistòria de l'illa com a activitat final del tema.
- Possibilitat de combinar aquesta activitat amb la realització prèvia de dues activitats més que ofereix el museu relacionades amb la prehistòria illenca: la visita a la part de prehistòria del Museu Municipal i el taller de navetes i cercles.

Durant:
La visita es realitza en una única sessió i té una durada de tot el matí.
Es divideix en cinc parts:
- Partida junt al guia, des del centre escolar amb el bus cap al jaciment.
- Visita junt al guia dels talaiots i el recinte de taula.
- Aturada per esmorzar.
- Visita de la zona de cases del jaciment i de les coves.
- Tornada amb el guia al centre escolar.


Després:
Reflexió sobre el món talaiòtic.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Reproduccions d'objectes 
 Bus
Observacions
- El Museu Municipal proposa els divendres com a dia per a realitzar la visita. Tot i així aquesta es pot realitzar qualsevol dia de l'any, en horari de 8 a 13:30 h - La visita té una durada de tot el matí. - El centre escolar ha de posar el bus. - La visita esta pensada per realitzar-se amb un grup aula. - Per als grups de secundària existeix la possibilitat de realitzar la visita junt a un quadern que cada alumne haurà d'anar completant a partir de les explicacions del guia.