Menu

. Navetes i cercles! Construïm les cases de la prehistòria menorquina

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història
 
Descripció
El taller consisteix en la realització mitjançant fang, a petita escala, d'un tipus de casa utilitzada durant la prehistòria menorquina: el cercle o la naveta.
El taller es divideix en dues parts:
- Una primera on el tallerista realitza una petita explicació sobre les caracterísitques principals de les navetes i dels cercles.
- Una segona on els fillets, a partir del fang, reprodueixen a petita escala un dels dos models de casa explicats.
Objectius
- El taller de manera pràctica pretén que l'alumnat aprenguin com eren els dos tipus de cases que coneixem per ara de la prehistòria menorquina.
- Identificar les similituds i diferències entre els tipus de cases que coneixem de la prehistòria menorquina i adscriurer-los a un moment concret.
- Apropar a l'alumnat a la prehistòria menorquina.
- Crear sinergies entre el museu i els escolars.
- Fer que el coneixement de la prehistòria es converteixi en una experiència divertida.


Continguts
Conceptes:
- La casa a la prehistòria menorquina.
- Les diferents etapes que conformen la prehistòria menorquina.
- Similituds i diferències entre navetes i cercles.
- La manera de viure durant la prehistòria menorquina.
- L'arqueologia com a ciència pel coneixement del passat.

Procediments:

- Identificar les diferències i similtuds entre les cases actuals i les de la prehistòria.
- Apropar-nos al món de la prehistòria menorquina.

Actituds:
- La valoració del patrimoni prehistòric de l'illa i la capacitat de apropar-nos a ell de manera divertida a través dels tallers del museu.
Metodologia
Abans:
- Es recomana fer l'activitat durant l'estudi de la prehistòria illenca.
- Es proposa també efectuar el taller després de realitzar una visita guiada a la part de prehistòria del Museu Municipal i completar després el cicle d'activitats relacionades amb la prehistòria realitzant una visita al poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés. Totes aquestes activitats són ofertades pel Museu Municipal a través d'aquest programa educatiu.

Durant:
El taller es realitza a l'aula i té una durada d'una sessió (1'5 hores).

L'activitat es divideix en dues parts:
-Breu explicació sobre les característiques de les navetes i els cercles com espais d'hàbitat de la prehistòria menorquina.
-Experimentació: realització d'una maqueta individual, a petita escala i amb fang, d'un dels dos tipus de cases explicats durant la primera part.

Després:
- Possibilitat de realitzar una visita al poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés amb el grup per tal de veure in situ els cercles.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fang 
Observacions
El taller pot realitzar-se qualsevol dia de l'any en horari de 9:00 a 13:30h.