Menu

. Paquet de prehistòria

Sessions: 3
Lloc: Cada activitat es realiza en un lloc concret
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història
 
Descripció
El paquet de prehistòria està compost per un conjunt de tres activitats diferents amb les quals es vol oferir una visió global sobre la prehistòria de l'illa. El paquet també vol convertir-se en una eina pràctica per als docents que han de tractar el tema de la prehistòria de l'illa.
Les tres activitats són les següents:
- Visita a la part de prehistòria del Museu Municipal: aquesta activitat es desenvolupa a la seu del Museu Municipal i té una durada d'una hora i mitja. L'activitat pretén apropar l'alumnat a la prehistòria a través dels objectes exposats al Museu Municipal.
- Taller de navetes i cercles. Activitat que es desenvolupa a l'aula i té una durada d'una hora i mitja. El taller consisteix a crear individualment, a partir de fang i a petita escala, un dels tipus de cases que coneixem de la prehistòria menorquina. El Museu Municipal hi posa el fang.
- Visita al poblat de Torre d'en Galmés: visita al jaciment de Torre d'en Galmés, acompanyats per un guia del Museu. La visita té una durada de tot el matí, durant el qual visitarem els principals monuments del poblat. En aquest cas, el centre haurà de posar l'autocar.
Objectius
- El paquet té com a principal objectiu donar a conèixer la prehistoria menorquina: les fases, les característiques, els monuments, la cultura material, les creençes, la forma de vida...
- A més, vol convertir-se en una eina per als docents que tractin el tema de la prehistòria de l'illa.
- Generar sinergies entre l'alumnat, els docents i el Museu.
- La importància de l'arqueologia com a eina del coneixement del passat.
- Generar pensament crític i l'elaboració d'hipòtesis a partir de les dades recuperades a les excavacions.
- Generar conscienciació patrimonial, valoració i estima vers el patrimoni.


Continguts
Conceptes:
- La prehistòria de l'illa: etapes, característiques, manera de viure, cultura material...
Procediments:
- Conèixer i identificar els principals monuments de la prehistòria menorquina.
- Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
- Apropar els estudiants a l'eix cronològic.
- La valoració del patrimoni.
- L'arqueologia com a eina per al coneixement del passat.
- Generar pensament crític.
-Generar sinergies entre el Museu, els estudiants i els docents.

Actituds:
La conscienciació patrimonial i la valoració del patrimoni com a un recurs propi.
Metodologia
Abans:
Es recomana realitzar l'activitat mentre es treballi la temàtica de la prehistòria menorquina.
Durant:
-El paquet de prehistòria està compost per diferents activitats:
- Visita a la part de prehistòria del Museu Municipal: es realitza a la seu del Museu Municipal i té una durada d'una hora i mitja.
- Taller de navetes i cercles. Es realitza a l'espai aula i té una durada d'una hora i mitja. El Museu hi posa el fang.
-Visita al poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés: es realitza al jaciment alaiorenc i té una durada de tot el matí. El centre hi ha de posar l'autocar.

Després:
Reflexió sobre la prehistòria illenca en general.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Materials per als tallers 
Fang 
 autocar
Observacions
El taller pot realitzar-se qualsevol dia de la setmana en horari de 8 a 13.30 h. En el moment de realitzar la petició del taller es convenient proposar tres dates diferents, una per a cada activitat que conforma el paquet.