Menu

. Visita a la part de prehistòria del Museu Municipal

Sessions: 1
Lloc: Museu Municipal de Ciutadella
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història
 
Descripció
Visita temàtica guiada per personal del Museu a la secció de Prehistòria Menorquina. La visita se centrarà en l'estudi del món funerari (nova temàtica de l'exposició del Museu) per tal de descobrir -a partir d'aquest món- com vivien durant la prehistòria a l'illa.
Objectius
- Aprendre conceptes generals sobre la prehistòria.
- Aprendre com vivien i quines pràctiques funeràries existien a Menorca durant la prehistòria.
- Apropar-nos a la línia de temps: les etapes de la prehistòria menorquina i les seves característiques.
- Ajudar l'alumnat a crear-se una imatge mental dels nostres avantpassats.
- Conèixer, a partir dels objectes que ens deixaren els avantpassats, com vivien i com eren.
- Apropar la prehistòria a l'alumnat de manera divertida.
- Aprendre que a Ciutadella existeix un museu i veure quina feina s'hi fa.
- Apropar el Museu a l'alumnat com un espai d'aprenentatge i diversió.


Continguts
Conceptes:
- La prehistòria de l'illa: etapes i principals característiques de cadascuna d'aquestes
- El Museu com un espai d'aprenentatge i diversió.

Procediments:
- Creació d'una imatge mental dels nostres avantpassats.
-Aprendre a identificar els objectes arqueològics a partir de les seves característiques.
- El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.

Actituds:
- El Museu com un espai d'aprenentatge i diversió.
- La conscienciació patrimonial i el respecte cap al patrimoni.
Metodologia
Abans:
-Es recomana fer la visita en el moment que s'estigui treballant la prehistòria menorquina a l'aula.
- Conèixer la divisió i la nomenclatura de les diferents etapes de la prehistòria illenca.
-Conèixer que a Ciutadella existeix un museu.

Durant:
La visita és realitzarà a la seu del Museu Municipal i es dividirà en dues parts:
- La presentació del guia.
- La visita guiada a la part de prehistòria del Museu Municipal. Durant la visita s'utilitzaran diferents tipus de recursos.

Després:
Possibilitat de realitzar dos tallers més amb el Museu relacionats amb la temàtica de la prehistòria illenca:
- Navetes i cercles. Construïm la casa de la prehistòria menorquina
- Un matí entre pedres!. Visitem el poblat prehistòric de Torre d'en Galmés.

També es pot programar una visita a la part del laboratori del Museu per tal de veure com s'hi treballa i quina feina hi fan allà els arqueòlegs.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
Observacions
- La visita es pot realitzar qualsevol dia de la setmana, de dilluns a divendres, de 8 a 13.30 h. - Es recomana els dilluns com a millor dia, ja que el Museu resta tancat al públic.