Menu

. Visita la nova exposició del Museu!

Sessions: 1
Lloc: Edifici de Can Saura
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història
 
Descripció
-Visita guiada amb personal del Museu Municipal a la nova exposició que esteim preparant per tal d'inaugurar la nova seu de Can Saura. La visita, centrada en els rituals vinculats a la mort practicats a l'illa des de la prehistòria fins a l'època mitjana, ens aproparà de manera didàctica i amb un discurs renovat a la història de l'illa.
Objectius
- Apropar-nos a la història de l'illa.
- Parar atenció als rituals vinculats a la mort practicats per diferents comunitats que habitaren l'illa.
- Mostrar les principals característiques de les diferents etapes històriques que marcaren el devenir de l'illa.
- Apropar-nos a la història a partir dels objectes recuperats per l'arqueologia i que estaran presents en el Museu.
- Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
- Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
- Apropar la història a l'alumnat de manera divertida a través del Museu.
- Potenciar la conscienciació patrimonial.


Continguts
Conceptes:
-L'eix cronològic de la història de l'illa.
-Els rituals de mort de les diferents comunitats que habitaren l'illa.
-Aprendre les principals característiques de diferents etapes històriques: prehistòria, època romana, època islàmica.
-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
-La conscienciació patrimonial.
-El Museu com espai d'aprenentatge.

Procediments:

Actituds:
La conscienciació patrimonial i la conservació del patrimoni.
Metodologia
Abans:
-Treballar amb l'alumnat alguna de les etapes històriques representades a l'exposició: prehistòria, època antiga o època islàmica.
-Treballar l'arqueologia.
-Conèixer la divisió en etapes de la història de l'illa.
-Conèixer que a Ciutadella hi ha un museu.

Durant:
La visita es durà a terme en una única sessió, que es farà a Can Saura.
La visita constarà de dues parts:
- Presentació del guia i del nou espai expositiu amb una breu explicació sobre les característiques de Can Saura com a edifici.
-Visita a l'exposició mitjançant nous recursos expositius.

Després:
- Reflexió general sobre la història de l'illa.
- Possibilitat de fer altres tallers del Museu i una visita al laboratori del Museu per veure quina feina fan allà els arqueòlegs.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos per a la visita 
Observacions
La visita es pot fer qualsevol dia de la setmana, de 8 a 13.30 h. Es recomana els dilluns com a millor dia per fer el taller.