Menu

. Muralles i poblats. Visita al poblat talaiòtic de Son Catlar.

Sessions: 1
Lloc: Poblat talaiòtic de Son Catlar
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història
 
Descripció
- El taller consisteix en una visita guiada amb personal de Museu Municipal al poblat talaiòtic de Son Catlar, on es realitzarà un recorregut exterior per conèixer la muralla i un recorregut interior per tal de descobrir les principals estructures talaiòtiques conservades.
La visita tindrà una durada de tot el matí.
Objectius
- Conèixer la vida i la mort en un poblat talaiòtic.
- Descobrir els principals monuments que conformen la cultura talaiòtica.
- Apropar-nos a la muralla de Son Catlar: quan es va construir, les reformes que hi trobam, les fases....
- Conèixer, a partir dels materials recuperats als jaciments, com vivien als poblats talaiòtics.
- Apropar-nos de manera divertida a la prehistòria.
- Potenciar el pensament crític.
- Conèixer "in situ" el treball que fan els arqueòlegs.
- Potenciar la conscienciació patrimonial.
- Establir sinergies entre el Museu i els alumnes.


Continguts
Conceptes:
- Les etapes en què es divideix la prehistòria de l'illa.
- Son Catlar, un poblat emmurallat.
-Conèixer les principals estructures i monuments de la prehistòria illenca.
-Conèixer com es vivia en un poblat talaiòtic.
-Conèixer el treball dels arqueòlegs i per a què serveix.
-Ajudar els fillets a fer-se una imatge mental dels nostres avantpassats.
-La necessària conservació dels jaciments arqueòlogics.
-La conscienciació patrimonial.

Procediments:

Actituds:
- La conscienciació patrimonial i la conservació del patrimoni.
Metodologia
Abans:
- Es proposa realitzar la visita mentre s'estudiï la matèria de prehistòria de l'illa a l'aula.
Durant:
- La sessió té una durada de tot el matí i es realitza al jaciment de Son Catlar.

-La visita té diverses parts:
- Anada al jaciment amb autocar
(que aporta l'escola) amb el guia del Museu i presentació de l'activitat i del guia.
- Recorregut exterior: la muralla.
- Aturada per berenar.
- Recorregut interior del poblat: porta, talaiots, garites, recinte de taula, cercle.
- Tornada al centre escolar amb l'autocar.

Després:
-Reflexió sobre la vida a un poblat talaiòtic.
-Possible visita al Museu Municipal.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos per a la visita 
 autocar
Observacions
La visita es pot realitzar qualsevol dia de l'any, en horari de 8 a 13.30h.