Menu

. Què hi feim aquí? Arqueòlegs al Museu!

Sessions: 1
Lloc: Bastió de sa Font
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història
 
Descripció
Aquest taller vol apropar l'alumnat al treball de laboratori que es fa a qualsevol museu. Així, l'activitat consistirà en dues parts. Una primera part, on es visitarà la seu del bastió de sa Font, on hi ha ubicat el laboratori del Museu, per veure quina feina s'hi fa; i una segona part, més experimental, on l'alumnat podrà desenvolupar les tasques que els arqueòlegs realitzen al Museu i es convertiran, així, en autèntics aprenents d'arqueòleg.
Objectius
- Conèixer que a Ciutadella hi ha un museu.
- Conèixer la feina que es fa en un museu.
- Conèixer que l'actual Museu Municipal de Ciutadella es divideix en diferents seus: la de Can Saura i la del bastió de sa Font.
- Veure quin treball realitzen els arqueòlegs en un museu.
- Apropar l'alumnat a l'arqueologia de manera divertida.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- El museu com espai d'investigació.
- El treball de l'arqueòleg.
- La feina que es fa al Museu Municipal.
- L'arqueologia.
- La conservació dels objectes al museu.
- El coneixement que ens aporten els objectes arqueòlogics.
- Apropar-nos a l'arqueologia de manera divertida.
-Crear noves sinergies entre l'alumnat i el Museu Municipal.
- La conscienciació patrimonial.

Actituds:
La conservació i la conscienciació patrimonial.
Metodologia
Abans:
- Tractar l'arqueologia i la tasca de l'arqueòleg.
- Saber què és un museu i nocions sobre el treball que s'hi realitza a l'interior.

Durant:
- La visita té una durada d'una sessió, que es realitza a la seu del bastió de Sa Font.
-L'activitat es divideix en dues parts:
- Presentació del guia i visita de l'espai del bastió: zona de treball i magatzems, per tal de veure quin treball s'hi realitza i per a què serveix.
- Part experimental: pràctica sobre el treball que realitzen els arqueòlegs al museu.

Després:
- Reflexió sobre el treball dels arqueòlegs i la tasca d'un museu.
- Possibilitat de realitzar més activitats amb el museu, com el taller de l'excavació arqueològica.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material per al taller 
Observacions
El taller es pot realitzar qualsevol dia de l'any, de 8 a 13.30 h.