Menu

. Excavació 2.0

Sessions: 1
Lloc: Bastió de sa Font
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història
 
Descripció
Consisteix en la realització d'una excavació simulada a l'espai del bastió de sa Font, per tal de conèixer de primera mà quin és el treball que fan els arqueòlegs al camp. Així, els fillets podran experimentar com s'excava un jaciment arqueòlgic i fer la posterior classificació de material.
Objectius
- Conèixer quin és el treball que fan els arqueòelgs al camp.
- Conèixer el mètode arqueòlogic.
- Conèixer les eines i els sistemes que utilitzen els arqueòelgs per treballar.
- Veure com a partir dels objectes podem reconstruir la història.
- Conèixer el treball que fan els arqueòelgs després de l'excavació i saber què els passa als objectes dins el museu.
- Crear noves sinergies entre l'alumnat, el museu i els docents.


Continguts
Conceptes:
- L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
-El mètode arqueològic.
-El treball de camp i de laboratori que fan els arqueòlegs.
-Els objectes com a elements que ens ajuden a conèixer el nostre passat.

Procediments:

Actituds:
- La conscienciació patrimonial.
Metodologia
Abans:
- No es requereix cap feina prèvia.
-Es recomana haver fet una petita introducció sobre l'arqueologia i els arqueòelgs a classe.

Durant:
- L'activitat consta d'una única sessió, que es realitzarà al bastió de sa Font. La durada serà d'unes dues hores.
L'activitat constàra de dues parts; es treballarà a cadascuna d'aquestes amb mig grup. Després, els grups es canviaran l'activitat.

Parts:
- Excavació: se simularà un espai on els fillets, en petits grups de 4 o 5, hauran d'excavar dins l'arena com autèntics arqueòlegs.
- Laboratori: veurem el treball que fan els arqueòlegs al museu amb el material recuperat, i els ajudarem en la seva tasca.

Després:
-Relfexió sobre l'arqueologia i el treball que fan els arqueòlegs.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Materials per al taller 
Observacions
El taller es pot realitzar qualsevol dia de la setmana dels mesos marcats, en horari de 9 a 13.30 h.