Menu

. Vine a la Biblioteca

Sessions: 1
Lloc: Biblioteca Pública. C/ Hospital de Santa Magdalena, 1. Ciutadella
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P3
P4
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Biblioteca Municipal  
Bibliotecària diplomada en Biblioteconomía i Documentació
 
Descripció
Visita guiada a la Biblioteca Pública, entesa com a espai públic i compartit, obert al món del coneixement, la comunicació i l'intercanvi cultural, amb la finalitat que els usuaris en coneguin el funcionament, els recursos, i en puguin treure el màxim profit . Es farà especial incidència en el plaer per la lectura.
Objectius
Conèixer la Biblioteca en les vessants de la informació, la formació i el lleure.
Fomentar el gust per la lectura.
Aprendre a compartir un espai públic i obert a tothom, amb el que açò comporta quant a respecte i tolerància envers els usuaris, les persones que hi treballen i el material.
Conèixer la resta de dependències de la Casa de Cultura (educació primària).


Continguts
Conceptes:
-Què és una biblioteca.
-La Biblioteca com a espai públic i compartit.
-Contes d'imaginació i de coneixements.
-El catàleg de la Biblioteca (ed. primària).
-El plaer de la lectura (P3, P4, P5 i Primària).

Procediments:

Actituds:
Compartir
Respectar
Metodologia
Abans:
Opcionalment, les escoles poden aprofitar un tema que treballin a l'aula per, des de la Biblioteca i abans de la visita, preparar-los el material adequat. En aquest cas, l'escola ho ha de dir al personal de la Biblioteca amb 15 dies d'antelació.
Durant:
Què és una biblioteca pública?
Com ens hi relacionam?
El plaer de la lectura i la narració oral d'un conte per als alumnes de P3, P4, P5 i 1r i 2n de primària.
Contes d'imaginació i contes de coneixements (primària).
El catàleg de la Biblioteca (primària).
La Casa de Cultura (primària).

Després:
No hi ha proposta posterior de feina. Açò sí, en les visites de P3, P4 i P5 és important fer arribar als pares la informació que proporcioni la Biblioteca.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Contes d'imaginacióBiblioteca Infantil
Contes de coneixementsEspai de Petits Lectors
Catàleg de la bBbliotecaOrdinadors
Observacions
S'hi poden apuntar dos grups cada dia, sempre dels dies ofertits (dimarts i dijous) i dins de les franjes horàries seleccionades, tenint en compte que hi ha d'haver 20 minuts entre una visita i una altra. Qualsevol incidència, canvi, etc es pot fer per telèfon (971 48 41 47). La Biblioteca ofereix un servei de préstec especial a les escoles, quant a quantitat de documents i durada. Només cal que l'escola tengui el carnet de la Biblioteca i que un professor se'n faci responsable.