Menu

. Noves tècniques de recerca de feina, i preparació d'una entrevista de feina

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
PIME Menorca  
Diplomada en Relacions Laborals
 
Descripció
El taller vol ensenyar la millor manera de començar el procés de recerca de feina. Passos previs, per on començar, seguiment, entrevista, etc.
Objectius
- Conèixer la importància de preparar la recerca de feina.

- Eines principals (curriculm vitae).

- On cercar feina. Noves tècniques de recerca.

- Coneixements imprescindibles per afrontar la primera entrevista.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Currículum. Com fer-lo?
- Treballar i incidir en els punts febles i en els forts.
-Incidir en les oportunitats i les amenaces.
-Entrevistes.
-Noves xarxes de recerca de feina.


Actituds:
-Confiança
-Autoconeixement
-Automotivació
Metodologia
Abans:
No cal una feina prèvia.

Durant:
1a sessió:
Conèixer les eines principals per poder accedir al mercat laboral.
Tasques a realitzar abans de l'entrevista.
Noves xarxes de recerca de feina. Linkedin, Facebook....

2a sessió:
Entrevista de treball. Punts fonamentals a tenir en compte.

Després:
Després:
Seguir treballant aspectes sobre l'autoconeixement, la motivació, etc.
Millorar coneixements sobre les xarxes socials com a eina de feina.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Projector i portàtil
 Connexió a Internet
Observacions
Oferim un màxim de 4 sol·licituds.