Menu

. Visita al lloc del be de Sant Joan

Sessions: 1
Lloc: LLoc de Monges Nou
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P5
Responsable/s
Àrea Municipal d'Educació  

 
Descripció
Visita al Lloc de Monges Nou (pagès de migjorn de Ciutadella), encarregat de posar el be per a les festes de Sant Joan.
Objectius
- Apropar les festes i la tradició local de Sant Joan a l'alumnat.
- Donar a conèixer als més petits l'activitat diària ramadera i agrícola d'un lloc menorquí.


Continguts
Conceptes:
Les tradicions
Les festes
El món rural de Menorca

Procediments:

Actituds:
Coneixement del món rural.
Coneixement de la cultura local.
Respecte per la cultura tradicional.
Metodologia
Abans:
Es recomana introduir l'activitat que es farà a l'alumnat prèviament a la visita.
Durant:
Visita a totes les instal·lacions pròpies d'un lloc menorquí i visita especial al be que formarà part de les festes de Sant Joan d'enguany.
Després:
A concretar pel professorat després de la visita.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Bus
Observacions
La data exacta i la ubicació es concretaran més endavant. El cost del bus va a càrrec del centre educatiu.