Menu

. Assaig general de "Foc i Fum"

Sessions: 1
Lloc: Teatre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 6
Responsable/s
Servei Municipal d Educació i Cercle Artístic  

 
Descripció
Assistència a la funció de l'assaig general de la sarsuela "Foc i Fum".
Objectius
-Apropar la música popular a tot l'alumnat. La sarsuela.
-Donar a conèixer a l'alumnat una de les obres emblemàtiques de Joan Benejam i la música de Francesc Rosselló.
-Fomentar una cultura de respecte i que valori les activitats artístiques.Continguts
Conceptes:

Procediments:
La música
El teatre
La cultura popular de les festes locals de Sant Joan

Actituds:
Coneixement de l'obra costumista "Foc i Fum"
Respecte
Valorar
Curiositat
Sentit de pertinença
Metodologia
Abans:
Es recomana introduir a l'aula l'activitat i l'objectiu d'aquesta.
Durant:
Assistir a l'assaig general de l'obra de teatre.
Després:
A definir pel centre. Existeix material relacionat que pot acompanyar la feina a l'aula.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Teatre
Observacions
El lloc i la data exactes de la representació estan per determinar. Es comunicarà als centres més endavant. Enguany va a càrrec del Cercle Artístic. El desplaçament va a càrrec del centre educatiu.