Menu

. El govern de la nostra ciutat

Sessions: 1
Lloc: Casa consistorial, saló gòtic
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P3
P4
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Servei Municipal de Protocol  
doctor en ciències de la comunicació
 
Descripció
Es tracta d'una sessió de 45 minuts per explicar com es desenvolupa el govern d'una ciutat: eleccions, organització, representació i administració dels ajuntaments constitucionals espanyols.
Per als grups d'infantil la visita consistirà en una sessió de coneixença patrimonial de la casa consistorial, sense continguts institucionals.
Objectius
Conèixer l'estructura d'un ajuntament, les funcions i potestats polítiques.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
Conceptes:
Què és un Ajuntament?
L'ordenació municipal de l'illa de Menorca.
Característiques d'una administració municipal.
El cas de l'Ajuntament de Ciutadella.
Les competències municipals.
El sistema electoral per a formar corporacions municipals.Actituds:
Consciència de pertinença cívica
Metodologia
Abans:
Abans:
Quëstionari que l'alumnat prepararà a classe.
Durant:
Exposició oral al Saló Gòtic. Diàleg de preguntes i respostes sobre les qüestions preparades a classe.
Visita a certs indrets patrimonials de la casa consistorial.
Després:
El que determini el professorat.

Durant:
El grup és rebut al Saló Gòtic. Aquí se li fa una exposició oral de la matèria: s'explica què és un ajuntament i quan es governa. Després, s'obre la part de preguntes i diàleg sobre la matèria, generalment preparat a l'aula. S'acaba amb una explicació patrimonial de l'edifici municipal. S'hi afegeix un llibre de regal per a cada alumne, elegit segons les edats.
Després:
La que determini el professorat en cada cas.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Preguntes sistematitzades 
Observacions