Menu

. Punt Jove: descobreix els serveis i les activitats que tens al teu abast

Sessions: 1
Lloc: Punt Jove. C/ Mallorca, 67, baixos. (annex IES Quadrado)
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Cicle formatiu 1
Responsable/s
Servei Municipal de Joventut  

 
Descripció
Amb aquest taller es pretén que els joves coneguin els serveis i les activitats municipals i insulars que hi ha per a aquest col·lectiu, i que se'n puguin beneficiar.
Objectius
- Donar a conèixer els serveis i les activitats que es fan des de l'Àrea Municipal de Joventut.
- Animar els joves a participar-hi, i promoure projectes dirigits a ells.
- Conèixer de primera mà els espais de què disposen per a passar-hi el seu temps de lleure.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Es dona a conèixer el Punt Jove com un espai de relació, participació i oci adreçat a tots els joves de Ciutadella.
Es potencien canals de comunicació entre la joventut i el Punt Jove.
Es potencia el paper dels joves com a ciutadans de Ciutadella i de Menorca, amb capacitat de participar de forma activa, crítica i positiva.

Actituds:
Participació
Oci saludable
Igualtat i respecte cap a la resta i l'entorn que ens envolta.
Comunicació i informació
Metodologia
Abans:
Es demana que el professorat hagi explicat prèviament als alumnes el que faran i coneixeran.
Durant:
Durant la sessió es coneixerà el Punt Jove, que inclou diferents serveis: el Casal de Joves, el Punt d'Informació Jove...; i es presentaran les activitats a les quals poden tenir accés.
Després:
A valorar per part del professorat d'aula.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Material
Observacions