Menu

. D'obrers a caixers. Història de la festa de Sant Joan

Sessions: 1
Lloc: L'ermita de Sant Joan de Missa
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 4
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història
 
Descripció
El taller es pot desenvolupar en una doble modalitat:

1. A Sant Joan de Missa: en aquest cas es realitzarà primer una visita guiada per tal de descobrir l'ermita i, seguidament, una xerrada sobre les festes de Sant Joan. Parlarem del seu origen i d'aspectes concrets al llarg de la història.
2. A l'aula: en aquest cas el tallerista es desplaçarà a l'aula, on realitzarà una xerrada sobre l'origen i els aspectes clau de les festes de Sant Joan.
Objectius
- Apropar la història de les nostres festes als infants.
- Donar a conèixer un espai simbòlic de les festes de Sant Joan.
- Apropar les tradicions als infants.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Les festes de Sant Joan.
- La història de les nostres festes.
- Les tradicions.
- L'ermita de Sant Joan de Missa.

Actituds:
- El respecte cap a les festes de Sant Joan a través del coneixement d'aquestes.
Metodologia
Abans:
- No cal cap feina prèvia. El professorat informarà l'alumnat sobre l'activitat que faran.
Durant:
El taller presenta una doble modalitat per triar:

1. Fer-lo a Sant Joan de Missa. Aquesta modalitat té dues parts: una primera, on es fa una visita guiada a l'ermita; i una segona, on es fa una xerrada sobre l'origen i els aspectes clau de les nostres festes.

2. Fer-lo a l'aula. En aquest cas sols es farà una xerrada sobre l'origen i els aspectes clau sobre les festes de Sant Joan.

Després:
- Reflexió sobre l'origen i alguns aspectes clau de les festes de Sant Joan.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
 Ordinador
 Projector
Observacions
Si l'activitat es fa a St. Joan de Missa el cost del desplaçament va a càrrec del centre.