Menu

. El nucli antic: La història urbana de Ciutadella

Sessions: 1
Lloc: Centre històric de Ciutadella
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 4
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història
 
Descripció
Visita al nucli antic de Ciutadella. Es realitzarà un recorregut pel centre històric de la ciutat, parant atenció als edifics més emblemàtics. Així, a través de les seves característiques, repassarem diferents moments històrics importants per a la ciutat.
Objectius
- Donar a conèixer, mitjançant el recorregut, les diferents etapes històriques que han marcat la fisonomia de la ciutat.
- Reconèixer els principals edificis de la nostra ciutat.
- Conèixer el centre urbà.
- Conscienciar els infants sobre la història de la nostra ciutat.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- La història de la nostra ciutat.
- Les característiques arquitectòniques dels principals edificis que hi són presents.
- Les etapes històriques.
-Les tradicions.

Actituds:
- Potenciar la conscienciació patrimonial i el respecte cap als edificis més emblemàtics del centre històric.
Metodologia
Abans:
- Estudi de les etapes històriques més importants que han marcat la història de Ciutadella.
Durant:
- La sessió consistirà en un recorregut pel centre històric. Al llarg del recorregut ens anirem aturant a diferents llocs per tal d'explicar-hi conceptes clau.
L'itinerari s'iniciarà a Can Saura (futura seu del Museu Municipal). Així, farem un recorregut interior per l'edifici i, seguidament, iniciarem el recorregut pel centre històric.
-Recorregut: Can Saura- el Roser- plaça des Born-bastió des Governador- muradeta- Capllonch- carrer de Cal Bisbe- plaça des Be- carrer del Seminari.
-Es lliurarà un guió del recorregut per tal d'anar omplint-lo a mesura que es fa l'activitat.

Després:
- Reflexionar sobre les etapes històriques que han marcat la història de la nostra ciutat.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Guió visita 
Observacions