Menu

. Visita a la planta fotovoltaica de Son Salomó

Sessions: 1
Lloc: Planta Fotovoltaica. Camí Punta Nati, s/n
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Ona Energies  
ENGINYER INDUSTRIAL
 
Descripció
Explicació damunt el terreny de la instal·lació fotovoltaica: com es transforma la llum amb energia elèctrica i els diferents passos per aconseguir-ho.
Objectius
Conscienciació de la necessitat d’utilitzar energies renovables o netes enfront de les energies convencionals o fòssils que tant de mal fan al nostre medi ambient.


Continguts
Conceptes:
La radiació solar.
Instal·lacions fotovoltaiques en habitatges (autoconsum).
Explicació de com maximitzar la col·locació de les plaques
fotovoltaiques; distribució sobre el sòl de la instal·lació; respectar els entorns protegits del sòl (fauna, flora, patrimoni); instal·lació dels
convertidors d'energia contínua a energia alterna (energia que utilitzam
nosaltres); connexió amb la xarxa existent d'energia.

Procediments:

Actituds:
La cultura d'utilitzar energies netes, així com fomentar l'estalvi energètic que no sigui necessari.
Metodologia
Abans:
Depèn del nivell del grup. Començarem pels conceptes bàsics d'energia elèctrica.

Durant:
Volta a peu per dins la planta per observar les instal·lacions.
Parada per veure una caseta on es transforma l'energia contínua en alterna.

Després:
Repassar els conceptes de passar energia solar a l'energia elèctrica que nosaltres consumim.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Paper i llapis (apunts)Sabates tancades, preferentment
Observacions
El cost del desplaçament va a compte del centre.