Menu

. Coneixent el medi i descobrint la vida de la Vall

Sessions: 1
Lloc: Algaiarens (la Vall), Ciutadella
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Xavi Méndez  
Naturalista i Guia de Naturalesa
 
Descripció
Aquest taller es desenvolupa íntegrament a la Vall (Ciutadella). Consisteix en un recorregut guiat de, més o manco, dues hores pels diferents ecosistemes de la zona: bosc (pinar, alzinar...), zona humida, camps de conreu i pastura, sistema dunar, platja... Durant aquest, el monitor responsable anirà introduint els diferents ecosistemes, i n'explicarà les característiques, així com també en remarcarà la fauna (vertebrats i invertebrats) i la flora (arbres, arbustos...) que anem trobant. També s'anirà fent una explicació de les característiques dels principals grups faunístics i de les principals espècies de fauna i flora. El professorat comptarà amb una fitxa de taller per poder treballar-lo abans i fer una activitat complementària després d’aquest.
Objectius
Els principals objectius que es pretenen amb aquest taller (segons les edats) són els següents:
• Conèixer que és un ecosistema.
• Conèixer les principals característiques i diferències entre els diferents ecosistemes de Menorca.
• Conèixer i identificar les principals espècies de fauna i flora de cada ecosistema.
• Conèixer les adaptacions dels diferents éssers vius en cada ecosistema.
• Fomentar la sensibilització dels més petits i dels joves cap a la natura.
• Conèixer els diferents grups animals i vegetals de l'illa.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Conceptes a treballar (segons edats): ecosistema, hàbitat, bosc, zona humida, sistema dunar, flora, fauna, vertebrats, invertebrats, mamífers, amfibis, rèptils, aus, metamorfosis, interaccions a la natura, selecció natural, equilibri natural...
Actituds:
Actituds a potenciar:
• Coneixement
• Respecte
• Interès
• Sensibilització
Metodologia
Abans:
El professorat disposarà d'una fitxa de l’activitat, adaptada segons les edats, on, a més a més del resum dels conceptes desenvolupats durant el taller, trobarà un apartat per fer a l'aula amb l'alumnat abans del taller.
Durant:
Durant el recorregut el monitor anirà introduint i explicant les característiques dels diferents ecosistemes que es van trobant, així com de les principals espècies i dels grups de flora i fauna que hi viuen. El taller serà participatiu en tot moment i es donarà prioritat a l'alumnat per expressar els seus coneixements i dubtes.
Després:
A la fitxa del taller el professorat trobarà una sèrie d'activitats per fer a l'aula amb l'alumnat després de la sortida. Aquestes activitats complementaran tot el que s'ha treballat durant el taller i es podran adaptar al temari escolar.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fitxa taller 
Bosses recol·lectores 
Guies de camp 
Observacions
La sortida es podrà adaptar, en la mesura del possible, al currículum o als projectes de l’aula, sempre que el professorat ho demani amb temps. En cas de sol·licitar una data dins els mesos d'octubre o d’abril (vegeu el calendari), se n’haurà de consultar la disponibilitat amb el monitor responsable del taller. El taller per a l'alumnat de P5 tindrà una durada aproximada de 60 minuts.