Menu

. 1.600 anys d'història, una visita guiada pel convent de Sant Agustí i la catedral

Sessions: 2
Lloc: Convent de Sant Agustí i Catedral
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Responsable/s
Museu Diocesà  
Llicenciat en Història
 
Descripció
Enguany es commemora el 1.600è aniversari de l’encíclica del bisbe Sever de Menorca, un document imprescindible per a conèixer la realitzat social, política i religiosa de la Menorca del segle V. A través d’una visita guiada que partirà de l’exposició "El bisbe Sever i el seu entorn" i que visitarà després el convent de Sant Agustí, la catedral de Menorca i el palau episcopal, es pretén realitzar un recorregut cronològic per aquests 1.600 anys, i donar a conèixer els principals esdeveniments històrics que tingueren lloc des de la Menorca romana fins a l’actualitat.
Objectius
- Conèixer un dels documents escrits més antics de les Illes Balears i valorar-ne la importància com a font històrica per conèixer la realitat social, política i econòmica del segle V a Menorca.
- Descobrir els principals esdeveniments històrics que han tingut lloc des de l’època romana fins a l’actualitat.
- Interpretar els edificis del convent de Sant Agustí, la catedral de Menorca, el palau episcopal i el patrimoni artístic que s'hi preserva, que ens serviran de marc per repassar els fets històrics ocorreguts des del segle V fins als nostres dies.
- Gaudir dels espais patrimonials mencionats i valorar la importància de la seva conservació.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Encíclica
- Basílica paleocristiana
- Diòcesi
- Orde religiós
- Catedral
- Art gòtic
- Menorca romana
- Art barroc
- Convent
- Conquesta d'Alfons III

Actituds:
Valorar la importància del llegat documental, arquitectònic i artístic com a font per conèixer el nostre passat i despertar, entre l’alumnat, la consciència de la importància de la preservació d’aquests vestigis.
Metodologia
Abans:
Si és possible, es poden fer pinzellades sobre la història local de Menorca i dels seus vestigis arquitectònics, que després seran explicats i visitats durant el taller.
Durant:
Mantenir una actitud d’interès i curiositat cap al patrimoni visitat i mostrar-se participatius. No es tracta que el guia faci una classe magistral, sinó que entre tots els assistents puguem reconstruir el nostre passat.
Després:
Es lliurarà un petit quadern de visita amb fotografies i activitats per realitzar al final de la visita o per ser treballat posteriorment a classe per tal de consolidar els coneixements apresos.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Carpeta de visita 
Material per a escriure 
Observacions
Les explicacions s’adaptaran al nivell escolar dels assistents, així com també s’intentaran lligar els coneixements explicats amb el temari curricular tractat a l’assignatura de Socials impartida en el centre. En aquest sentit, el professor sol•licitant del taller es posarà en contacte prèviament amb el responsable del taller per comunicar-li quina és la part del temari impartit que vol que s’expliqui amb més profunditat. Si es desitja, el taller es pot centrar només en un dels edificis mencionats per poder ser, aquest, tractat amb més detall, i només ocupar, així, una sessió en lloc de dues. De la mateixa manera, es pot ampliar la ruta visitant altres elements patrimonials d’interès o amb la visita a l’Arxiu Diocesà de Menorca. Simplement, us heu de posar en contacte amb la persona responsable del taller per dissenyar una ruta a la carta de més o manco duració.