Menu

. Introducció a la robòtica educativa

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Aprentik  
Formadora d'Aprentik
 
Descripció
La robòtica educativa és una proposta pedagògica dirigida a fillets i filletes d’educació primària, organitzada per cursos i nivells. L’objectiu principal és facilitar a l’alumnat diversos ensenyaments i aprenentatges relacionats amb la mecànica i la programació de manera pràctica. Al mateix temps, a les activitats que es realitzen es desenvolupen algunes competències comunicatives, metodològiques i personals que permetran a l’alumnat desenvolupar diversos coneixements, habilitats i actituds que podran aplicar i desenvolupar al llarg de la vida.
L’alumnat muntarà i programarà robots a través de l’ordinador. Segons el nivell educatiu, s’utilitzaria un material o un altre.
Objectius
• Fomentar el pensament creatiu dels fillets i les filletes.
• Desenvolupar recursos intel·lectuals per a activitats futures de la vida real.
• Comprendre la varietat multidisciplinar que té la robòtica i la seva utilitat dins l’aula.
• Fomentar el desenvolupament d’un ampli ventall de competències incloses en el currículum, com ara: ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques i llengua.
• Desenvolupar o fomentar diferents processos, habilitats i competències bàsiques:
• Creativitat i innovació.
• Identificació i resolució de problemes.
• Treball en equip, cooperació i lideratge.
• Autoconfiança i autosuperació.
• Iniciativa i esperit emprenedor.
• Adquisició de nous coneixements.
• Comunicació i empatia.
• Curiositat per la descoberta.


Continguts
Conceptes:
Màquines senzilles
Mecanismes
Sensors
Programació

Procediments:

Actituds:
Treball en equip.
Metodologia
Abans:
Es facilitarà una fitxa amb continguts bàsics, que es tractaran el dia del taller i que és recomenable haver revisat dins l’aula prèviament a la realització del taller.
Durant:
El taller de robòtica educativa sol estar estructurat en dues parts per tal d'assolir el repte que es planteja a l'alumnat: una de muntatge de petits robots i l’altra de programació a través de l’ordinador o la tauleta.
Després:
Es facilitarà una fitxa per repassar els conceptes treballats durant el taller.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Ordinadors 
Material per als muntatges dels robots 
Fitxes o dossiers dels tallers 
Fitxes per treballar abans i/o desprésPer imprimir pel centre
Observacions
El nombre d'alumnes màxim per activitat seria d'uns 24 filletsi filletes. Per tal de poder donar una atenció adequada i més personalitzada, és ideal treballar amb grups de 12-15 alumnes. Si és possible, s'organitzarà la feina en petits grups.