Menu

. Ioga infantil

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P3
P4
P5
Primària 1
Responsable/s
Raquel Morón. Associació Blanca Papaona.   
PROFESSORA IOGA ESPECIALITZADA EN EMBARÀS, CRIANÇA I INFANTIL. MESTRE EDUCACIÓ INFANTIL.
 
Descripció
Tallers de ioga per a infants de 3 a 6 anys.
Objectius
AJUDAR A MILLORAR:
- L’escolta, la paciència, la tolerància i la flexibilitat.
- El desenvolupament funcional, cognitiu, neurològic, socioafectiu i emocional.
- La confiança i la seguretat entre l’adult i els infants.
- Desenvolupar-se mostrant eines pròpies per regular les emocions, i disminuir l’estrès mitjançant les dinàmiques de ioga i altres recursos proposats.

AFAVORIR LA COMUNICACIÓ I L'EXPRESSIÓ:
- Les seves emocions conjuntament.
- Des del descobriment i l’exploració del cos i el moviment per arribar a la calma.
- Des del cos, augmentant la seva consciència corporal, respectant les seves necessitats.

APRENDRE A:
- Compartir, dintre d’un espai d’amor i de comprensió, des de l’acceptació i
l’acompanyament de les mestres cap als infants.
Continguts
Conceptes:
El cos i la seva expressió corporal.
Les emocions.

Procediments:

Actituds:
Descoberta d'un mateix a través del cos i de les emocions.
Metodologia
Abans:
Entrevista prèvia amb la persona responsable com a mestre de l'aula on s'impartirà aquesta classe.
Durant:
• Abans: preparació de l’espai dins l’aula. Ritual d'entrada. 10 min.


• Durant: dinàmiques de grup amb diferents propostes. Entre 30 i 40 min, en funció de l'edat.


• Després: ritual de sortida. 10 min.

Després:
Revisar, amb el professorat d'aula, que els ítems treballats hagin pogut quedar dins de la motxilla de recursos i com a eines pedagògiques dins l'aula.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Matalassos  
Calcetins de psico  
Roba còmoda 
Aparell de música 
Suport audiovisual 
Observacions