Menu

. Teràpia del riure

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Raquel Morón. Associació Blanca Papaona  
DINAMITZADORA DE TERÀPIA DE RIURE.
 
Descripció
Tallers de Teràpia del Riure.
Objectius

DESCOBRIR:
- A un mateix i dins el grup.
- El poder del riure amb cadascú i en el grup.
- L’acció del riure posa en funcionament de 100 a 400 músculs del cos. Alguns d’aquests músculs abdominals només es mouen amb el riure.

EFECTES FISIOLÒGICS:
- Estimular la creativitat.
- Augmentar l'activitat de limfòcits T i de immunoglobulines.
- Alliberar vies respiratòries.
- Ajudar a regular la son.
- Reduir el nivell de les hormones de l’estrès, l’ansietat i la depressió.
- Equilibrar i harmonitzar el sistema muscular.

EFECTES NEUROLÒGICS:
Augmentar les drogues endògenes, com ara la serotononina, que té un efecte analgèsic , regula la son, el dolor i el desig sexual.
Endorfina, que estimula i potencia la nostra memòria i l’equilibri.
Dopamina, que facilita l’agilitat mental i l’estat general d’eufòria i l’alegria, amb l'augment del benestar general del cos.
(Totes aquestes hormones ens ajuden a funcionar molt millor)

AJUDAR A REFORÇAR:
- La part socioafectiva, emocional i la salut.
- La confiança i la seguretat en un mateix i en les relacions amb els altres.
- La comunicació afectiva i expressiva de les emocions.
- La convivència de l’alumnat dins la vida de grup com és; l’aula.
- L’equilibri físic, mental, emocional i espiritual necessari per a la vida diària.

AJUDAR A DESPERTAR:
- La capacitat de sentir, gaudir i estimar.
- L’entusiasme, la il·lusió i la motivació.
- El creixement personal i continuar evolucionant personalment.
- Una actitud més positiva davant els reptes de la vida.
- I recuperar l’alegria de viure.Continguts
Conceptes:
- El cos i l'expressió corporal.
- Les emocions.
- Les vocals del riure en el cos i els òrgans vitals.
- Els sentits bàsics.
- Les relacions afectives i emocionals.


Procediments:
Diferents propostes i dinàmiques d'expressió corporal, joc, balls, en petit i gran grup.
Actituds:
Descobrir les emocions del riure, sentint-les en el cos a través del joc.
Actitut oberta, participativa, respectuosa amb tot el grup.
Metodologia
Abans:
Prèvia entrevista amb el professorat d'aula per poder valorar necessitats de l'alumnat.
Durant:
• Abans: ritual d'entrada, 10 min. Començam amb jocs de presentació per donar-nos a conèixer entre tots, des d’un espai nou a l’aula. Ens fa servir com a escalfament.


• Durant: entre 30 i 40 min .Es realitzan diferents dinàmiques a través de tècniques d’expressió corporal, balls o diferents jocs
(jocs de cooperació; jocs de relació, afectivitat i deshinibició; jocs a través dels sentits; jocs d’exploració del riure en el cos).

Aquestes propostes fan que el grup cada vegada estigui més entregat, connectat amb el seu fillet interior i deshinibit.

• Després: ritual de sortida, 10 min. Per últim, es fa alguna tècnica de relaxament per assimiliar i integrar tot l'experimentat durant la sessió; i, seguidament, alguna activitat més dinàmica per tancar i gaudir de la cohesió de grup creada, i celebrar-ho.


Després:
Revisar amb el professorat d'aula que els ítems treballats hagin pogut quedar dins de la motxilla de recursos i com a eines pedagògiques dins l'aula.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Matalassos 
Aparell de música 
Calcetins de psico 
Mocador per a tapar els ulls 
Música i altres 
Observacions