Menu

. Feldenkrais. Viatja i descobreix com millorar la posició corporal

Sessions: 2
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Pilar Almodóvar Pibernat  
Professora acreditada del mètode Feldenkrais
 
Descripció
Pretén aportar un sentir, una autoimatge i consciència bàsiques d'un mateix, per saber organtizar la colummna vertebral en posició asseguda. Es treballa des del mètode experimental Feldenkrais, a través del qual es descobrirà com millorar patrons de moviment per millorar l'acció i la visió de la vida quotidianes. Amb una bona organització del cos obtenim un mínim d'esforç, una màxima eficàcia. S'aporten coneixements sobre estructura del cos, nous moviments i recursos per a una bona utilització... de la nostra columna, que és la unió d'infinitat d'accions.
Objectius
-Fomentar la capacitat d'autoconeixement.
-Proporcionar eines personals per millorar el propi moviment i afavorir millors hàbits posturals en posició asseguda.
-Prevenir lesions, i malestar físic i emocional.
-Conèixer i sentir l'estructura corporal general i de la columna vertebral, en particular; i la relació entre pelvis i cap, autoimatge, cervicals....
-Conèixer-nos, i responsabilitzar-nos, a través de nous moviments, de noves emocions per produir noves accions quotidianes.


Continguts
Conceptes:
-Definició de Feldenkrais.
-Què entenem per "moviment". 
-Estructura de la columna vertebral.
-Funcionament del sistema nerviós.

Procediments:

Actituds:
Respecte cap a un mateix i cap a l'altre.
Autoconeixement.
Metodologia
Abans:
Introducció de la sessió per part del professorat de l'aula.
Durant:
-Introducció sobre l'estructura de la columna vertebral amb un esquelet.
-Treball en grup sobre moviment, guiat a través de la veu (ATM): treball en terra i treball en cadira.

Després:
Avaluació per part del professorat de l'aula després del taller.
Estimular y revisar per part del professorat d'aula les postures i les tècniques que s'han incorporat.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Esquelet 
Estores/matalassos 
Cadires 
Gran aula 
Observacions
Aula amb una temperatura agradable i sòl de parquet, si és possible. L'alumnat ha de dur roba còmoda i pot dur una tovallola per posar damunt l'estoreta a la 1a sessió. El calendari d'execució d'aquest taller serà entre gener i març. Dates a pactar amb la responsable del taller.