Menu

. Jugam? Musicant!

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P3
P4
P5
Primària 1
Primària 2
Responsable/s
Escola Municipal de Música  
Titulat superior de música
 
Descripció
Basat en el projecte d'educació emocional "4cordes"; la proposta pretén crear un espai relaxat però alhora dinàmic que vehiculi, a través de la música, diferents sensacions i experiències.
Objectius
- Fer de l'experiència musical un moment de gaudi personal.
- Fomentar, a través de la música i el joc, la cohesió de grup.
- Despertar diferents emocions mitjançant l'experiència musical.


Continguts
Conceptes:
El joc
El conte
L'audició
Ell silenci
Els instruments

Procediments:
Manipulació d'instruments, moviment en l'audició activa, quietud en l'audició.


Actituds:
Respecte
Tolerància
Consciència emocional individual i grupal
Desenvolupament de la iniciativa creativa
Atenció plena
Metodologia
Abans:
Hi haurà contacte previ amb el tutor del grup i amb el mestre de música del centre, per explicar-los el desenvolupament de la sessió, les necessitats, i la implicació del mestre o dels mestres del centre que assistiran a les sessions.
Durant:
La sessió, conduïda per la persona responsable del taller, necessita de la implicació activa del mestre o dels mestres acompanyants del centre que acull el taller.
Després:
Valoració de les sessions amb els mestres del centre. El taller no implicarà una feina posterior específica.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Instruments de percussió 
Mocadors de tela 
 Reproductor de música
Observacions
Si el centre no té prou instruments per cobrir la sessió, l'Escola de Música aportarà els que siguin necessaris per garantir el desenvolupament òptim de la sessió.