Menu

. Migracions i refugi

Sessions: 3
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Responsable/s
Fons Menorquí de Cooperació  
---
 
Descripció
Taller de 3 sessions per apropar-nos de manera crítica a la realitat de les migracions i del refugi a la Mediterrània.
Objectius
- Conèixer les causes de les migracions i del refugi.
- Conèixer els drets de les persones migrants i refugiades.
- Promoure actituds actives a favor de la interculturalitat.


Continguts
Conceptes:
- Migració
- Refugi
- Fronteres
- Legalitat internacional
- Acollida
- Xenofòbia i interculturalitat.

Procediments:

Actituds:
Empatia
Activisme
Sensibilitat per a combatre la xenofòbia i el racisme.
Metodologia
Abans:
S’acordarà directament amb el grup interessat.
Durant:
1a sessió: en aquesta sessió es treballen diferents conceptes relacionats amb les migracions i el refugi. El contingut es reforça amb exemples audiovisuals i una dinàmica en la qual hi participa l’alumnat.

2a sessió: la segona sessió és un joc de rol, en el qual l'alumnat viu una aventura en primera persona.

3a sessió: a la darrera sessió es farà una dinàmica reflexiva sobre els continguts treballats a les sessions anteriors.

Després:
S’acordarà directament amb el grup interessat.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material audiovisual 
Material fungible 
Ordinador 
Projector 
Observacions
Aquest taller té un límit de 5 sol·licituds.