Menu

. Mercat: producte de proximitat i alimentació

Sessions: 1
Lloc: Mercat Municipal
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
OMIC (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor)  

 
Descripció
Conèixer el Mercat Municipal ens permet conèixer el nostre poble, el que es produeix, els propis productors, els venedors, la composició i l'origen dels productes que habitualment consumim, i com afrontar els hàbits per a una alimentació saludable.
Objectius
Coneixer el Mercat Municipal i els productes que hi trobam.
Comprendre la informació de l'etiquetatge dels productes alimentaris.
Aprendre hàbits alimentaris saludables.


Continguts
Conceptes:
Mercat Municipal i tipus de comerç al nostre poble.
Productes de proximitat.
Etiquetatge dels productes alimentaris.

Procediments:

Actituds:
Fer poble.
Conèixer l'entorn: social i econòmic (qui i què produim).
Alimentació saludable.
Metodologia
Abans:
Estudiar l'etiquetatge dels productes alimentaris.
Taula d'aliments.

Durant:
Itinerari guiat pel Mercat Muncipal i el comerç de l'entorn.
Després:
Conèixer el contingut dels productes alimentaris que més ens agraden.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fitxa didàctica 
Observacions