Menu

. Per una mar sense plàstics, per la mar viva!

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Per la Mar Viva  
diplomat universitari en fisioteràpia, osteopatia, monitor temps lliure
 
Descripció
Aquest taller es caracteritza per apropar els joves i infants a l'actualitat que esteim vivint amb la greu problemàtica de contaminació de la mar amb plàstics, especialment pel «botellón» que es fa a Ciutadella. A través d'un documental de creació pròpia, es vol posar els infants i joves en sintonia amb la mar i la vida marina, i mostrar-los com la irresponsabilitat de l'ésser humà és capaç de maltractar-los fins al punt de posar en risc les vides dels animals marins i posar en perill la salut dels mars i oceans. Mostrarem que la clau per solucionar açò la té l'ésser humà mateix.
Objectius
-Apropar l'alumnat a la greu problemàtica dels plàstics a la mar.
-Mostrar l'origen principal del plàstic que hi ha a la costa de Ciutadella, el «botellón».
-Conscienciar-los de la responsabilitat de l'ésser humà.
-Sensibilitzar-los amb el mar, fent-los sentir que és part de casa seva.
-Estimular la capacitat de reacció per vetllar pel seu planeta.
-Conscienciar del problema que pot generar no ser responsable dels residus que generam.
-Mostrar una actitud responsable com a clau per solucionar aquest problema.
-Despertar un sentiment de compassió per la mar.
-Estimular la proactivitat.


Continguts
Conceptes:
-Els plàstics a la mar, el cas de Ciutadella.
-Conseqüències de l’actitud de l'ésser humà per al futur de la mar, dels oceans i de les seves espècies.
-Repercussions de la pràctica del «botellón» al port de Ciutadella i l’abocament dels plàstics a la mar.
-El planeta i els seus éssers vius. Convivència des de l'estimació, el respecte i la cura.
-Ser part del problema o ser part de la solució?
-Nova mirada del planeta -amb el cor- per fer aflorar la part més humana del nostre ésser, l'amor, com a la força més gran, capaç de canviar i transformar la realitat.

Procediments:Actituds:
Estimació
Respecte
Responsabilitat

Metodologia
Abans:
-Investigar una mica les espècies de tortugues marines, i els cetacis que hi ha en el Mediterrani.
-Conèixer els animals que viuen damunt les seques a Menorca: cranc jueu, cranc pelut, cornet, caragol, gambes, cranca borda, herbes marines...
-Investigar la quantitat de plàstic que actualment hi ha en el mar i similars.
-Sortida a recollir plàstics d'una platja, un codolar o una cala.
-Visitar Facebook per conèixer Per La Mar Viva.

Durant:
-Introduccció.
-Projecció del documental.
-Xerrada i intercanvi d'opinions final.

Després:
-Visita a l'exposició «Per La Mar Viva» sobre els plàstics.
-Sortida a una platja per observar i recollir.


Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Documental Projector, pantalla , altaveus
Plàstics 
Observacions