Menu

. Mindfulness, una eina per a què els fillets aprenguin a manejar les seves emocions i augmentar la seva autoestima

Sessions: 1
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
Responsable/s
Marta Osuna Cerezo  

 
Descripció

Mindfulness és una tècnica molt senzilla i fàcil d’aprendre, que ens ajuda a viure la vida amb més plenitud, i posar atenció al que ens succeeix en el moment present. Desenvolupar la capacitat d'adonar-nos del que vivim a cada instant i del que està succeint al nostre voltant. Ens mostra a connectar amb les nostres emocions i a gestionar-les millor. Aquest mètode està basat en tècniques de respiració, relaxació i focalització de l’atenció. En aquest breu taller donarem l'oportunitat a l’alumnat i al professorat d’experimentar una nova forma d’estar a la vida.


Objectius
-Experimentar la capacitat de ser conscients del seu món interior: sentiments, emocions, pensaments i sensacions.
-Aprendre a estar en calma i a enfocar l'atenció, mantenir la concentració i disminuir els moments en els que la concentració es veu influïda per estímuls interns i externs.
-Sentir el plaer de ser més amables cap a ells mateixos i els altres. Això ajudarà a evitar l'assetjament escolar.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-Observació i concentració.
-Escoltar el cos.
-Gust, olfacte, oïda, vista i sentir.
-Confiar i amollar.

Actituds:
Mirar-se a un mateix i mirar els altres.
Observació i empatia.
Metodologia
Abans:
El professorat d'aula explicarà abans de la sessió el que faran en aquest taller.
Durant:
Breu exposició de 10 minuts sobre la importància de ser conscients del nostre món interior, d’estar atents al que ens passa i el que ocorre al nostre voltant, de ser amables i posar-nos en el lloc de l'altre. Els beneficis d’aquesta actitud davant la vida.

A partir d’aquesta reflexió, es començarà l'activitat de cinc exercicis pràctics de Mindfulness relacionats amb els cinc sentits; amb els quals l'alumnat i el professorat viuran el que s'ha exposat anteriorment.
Es tancarà la sessió amb un cercle compartint en grup l’experiència viscuda per tots.

Després:
El professorat serà assessorat de com i quan emprar algunes de les eines de Mindfulness a l'aula.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Folis i pintures 
Observacions
Cal una sala ampla i espaiosa per fer-hi la sessió.